Glosariusz

Lead Nurturing (Karmienie wiedzą)

Marketing

Wieloetapowy, coraz częściej zautomatyzowany proces, którego celem jest pozyskanie wartościowych leadów sprzedażowych oraz przygotowanie ich do świadomego zakupu.

Marketing Automation (Automatyzacja marketingu)

Marketing

Sposób na wykonanie powtarzalnych lub masowych operacyjnych działań marketingowych przy pomocy oprogramowania IT. Jest to również klasa systemów informatycznych.

Oprogramowanie Marketing Automation pomaga marketerom w segmentacji odbiorców, zarządzaniu danymi klientów i projektowaniu kampanii. Oferuje funkcje takie jak: masowa wysyłka wiadomości, tworzenie formularzy kontaktowych, pop-upów czy stron lądowania, śledzenie aktywności na stronie internetowej a czasem nawet monitoring social media oraz optymalizacja pozycjonowania (SEM).

Marketing B2B

Marketing

Zestaw technik marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, którzy kierują swoje produkty i/lub usługi do klienta biznesowego. Głównym celem jest poprawa jakości leadów, wzrost konwersji oraz wygenerowanie sprzedaży.  Od marketingu B2C odróżniają go: sposób komunikacji, metody docierania z przekazem oraz rozłożenie procesu w czasie.

Marketing B2C

Marketing

Zestaw technik marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, którzy kierują swoje produkty i/lub usługi do klienta indywidualnego. Głównym celem jest poprawa jakości leadów, wzrost konwersji oraz wygenerowanie sprzedaży.  Od marketingu B2B odróżniają go: sposób komunikacji, metody docierania z przekazem oraz rozłożenie procesu w czasie.

Marketing mix

Marketing

Działania, które mają na celu przybliżenie konsumentów do  marki oraz doprowadzenie ich do zakupu. Na klasyczny marketing mix składają się cztery elementy: cena, promocja, produkt i kanał dystrybucji.

Marketing Qualified Lead (MQL)

Marketing

Marketing Qualified Lead (MQL) to potencjalny klient, który wykazał zainteresowanie produktem lub usługą poprzez interakcję z materiałami marketingowymi, co sugeruje, że istnieje szansa na przekształcenie go w klienta.

Marketplace

MarketingSprzedażTechnologia

Marketplace to platforma lub miejsce, w którym kupujący i sprzedający mogą dokonywać transakcji, handlować towarami lub usługami, zazwyczaj za pośrednictwem Internetu.

Podstawową zaletą marketplace jest niemal natychmiastowy dostęp do bardzo dużej liczby klientów, bez większych inwestycji w marketing.

Net Promoter Score (NPS)

MarketingSprzedaż

Wskaźnik używany do oceny ogólnego zadowolenia klienta i tego, jak prawdopodobne jest, że poleci firmę osobom ze swojego otoczenia.

W ankiecie Net promoter Score należy odpowiedzieć na pytanie: „Jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś/poleciłabyś naszą ofertę (produkt, usługę lub firmę) przyjacielowi lub koledze/przyjaciółce lub koleżance?”

Ci, którzy przyznają ocenę na poziomie 10 lub 9 należą do grona zdecydowanych promotorów marki.

Ocenę 7 lub 8 zostawiają klienci pozostawieni z poczuciem obojętności. Natomiast między 6 a 0 klasyfikowani są krytycy produktów lub usług.

Net Promoter Score i NPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bain & Co., Fred Reichheld i Satmetrix Systems.

Odbiorca (Prospekt)

MarketingSprzedaż

Potencjalny klient, który nie wyraził zainteresowania ofertą firmy, ale został zakwalifikowany przez specjalistę ds. sprzedaży lub marketingu do grupy docelowej (targetu).

Omnichannel marketing (Marketing wielokanałowy)

Marketing

Strategia docierania do klienta z wykorzystaniem wielu kanałów jednocześnie (online i offline).

Open Rate

Marketing

Statystyka wskazująca na efektywność wysłanej kampanii emailingowej. Jest to wskaźnik pokazujący, ile wiadomości zostało otwartych.

Product Marketing (Marketing produktu)

Marketing

Proces wprowadzenia produktu na rynek i nadzorowania jego ogólnego sukcesu poprzez stymulowanie popytu. Prowadzi do rozwoju produktu oraz zwiększenia świadomości marki.

Retargeting / remarketing

Marketing

Wykorzystanie narzędzi śledzących witrynę do kierowania odwiedzających w inne miejsce – na przykład za pomocą reklam displayowych lub e-mail marketingu – i nakłonienia ich do konwersji.

Return on investment (ROI, Zwrot z inwestycji)

MarketingSprzedaż

Zysk finansowy wygenerowany na skutek poniesionego wydatku. ROI wyrażany, jest jako procent lub wskaźnik (zrealizowany zysk finansowy podzielony przez wydatki początkowe).

Search Engine Optimization (SEO)

Marketing

Wykorzystanie technik poprawy kwalifikowanego ruchu na stronach internetowych. SEO analizuje charakter i intencje wyszukiwań, aby zapewnić trafne wyniki wyszukiwania i poprawić wrażenia użytkownika.

Segmentacja

Marketing

Segmentacja to proces podziału rynku na różne grupy klientów lub odbiorców ze względu na wspólne cechy demograficzne, behawioralne, geograficzne lub psychograficzne, aby lepiej dopasować strategie marketingowe i oferty do potrzeb i preferencji każdej grupy.

Social Media Marketing

Marketing

Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania marki firmy, zwiększania sprzedaży i generowania ruchu na witrynie. Obejmuje działania płatne, samodzielne i pozyskane (paid, owned, earned); w tym: publikowanie angażujących treści na profilach indywidualnych i firmowych, obserwowanie aktywności potencjalnych klientów oraz angażowanie ich do wypowiedzi, analizowanie wyników i przeprowadzanie kampanii reklamowych.

Strategia marketingowa

Marketing

Szczegółowy plan działania prowadzący do osiągnięcia określonego celu marketingowego, na ogół dotarcia do określonej grupy odbiorców i przekształcenia ich w klientów (konwersja).

Strategia marki (Brand strategy)

Marketing

Plan działania w obszarze marketingu, który zakłada osiągnięcie określonych celów. Na przykład:

  • wzrost świadomości marki na rynku,
  • ukształtowanie wizerunku marki,
  • uzyskanie silnej pozycji na rynku,
  • wzrost lojalności klientów,
  • poprawa rozpoznawalności marki.

Strategia wejścia na rynek (Go-to-Market Strategy)

MarketingSprzedaż

Szczegółowy plan „wejścia na rynek”, który opisuje, w jaki sposób organizacja może nawiązać kontakt z klientami, aby przekonać ich do zakupu produktu lub usługi i uzyskać przewagę konkurencyjną. Strategia GTM obejmuje taktyki związane z cenami, sprzedażą i jej kanałami, podróżą zakupową, wprowadzaniem nowych produktów lub usług, rebrandingiem produktu lub wprowadzeniem produktu na nowy rynek.

Scroll to Top