Product Marketing (marketing produktu)

Marketing

Proces wprowadzenia produktu na rynek i nadzorowania jego ogólnego sukcesu poprzez stymulowanie popytu. Prowadzi do rozwoju produktu oraz zwiększenia świadomości marki.

Glosariusz

Scroll to Top