alfresco

Wszechstronny, bezpieczny i intuicyjny system klasy ECM/DMS

Co to jest Alfresco?

Alfresco jest innowacyjnym systemem klasy ECM/DMS wspomagającym zarządzanie dokumentami i wiedzą przedsiębiorstwa. Stanowi także centralne repozytorium wszystkich danych. Dzięki dostępowi z poziomu przeglądarki internetowej, a także urządzeń mobilnych, pozwala na błyskawiczne dodawanie nowych dokumentów i dostęp do istniejących.

Nowoczesny i intuicyjny interfejs pozwalają pracownikom na łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji, a także bieżącą kontrolę wszystkich wydarzeń związanych z zasobami i wiedzą. Zaawansowane mechanizmy Workflow umożliwiają automatyzację zarządzania obiegiem dokumentów i usprawniają komunikację, dzięki czemu kluczowe pliki nigdy nie zostaną przeoczone ani zagubione.

Usprawnienie pracy zespołowej

Jednym z fundamentalnych założeń Alfresco jest optymalizacja procesu zespołowego tworzenia dokumentów. Definiowane obszary oraz wygodne rozwiązania w zakresie systemu komentarzy, wersjonowania i śledzenia zmian czynią z tego systemu najlepszą alternatywę dla pracy z treścią w przedsiębiorstwach.

Alfresco dba o to, aby użytkownicy byli zawsze na bieżąco ze zmianami w dokumentach, które współtworzą i mieli możliwość łatwej edycji współdzielonych plików z poziomu przeglądarki. System ten umożliwia współpracę podczas tworzenia dokumentów tekstowych, projektów graficznych, multimedialnych czy inżynieryjnych. Dzięki swojej wszechstronności Alfresco jest na co dzień wykorzystywane między innymi w agencji NASA.

Integracje i elastyczność

Otwarty kod źródłowy oraz zaawansowane API ułatwiają włączenie Alfresco w dowolną infrastrukturę IT. Dzięki integratorowi opracowanemu przez zespół eVolpe system doskonale uzupełnia się z oprogramowaniem firmy SugarCRM.

Deweloperzy eVolpe mogą dostosować Alfresco do specyficznych potrzeb zgłaszanych przez pracowników Twojej firmy! System integruje się z innymi aplikacjami biznesowymi, dlatego bez przeszkód stworzymy dla Ciebie wielofunkcyjną platformę IT.

Ponieważ dobry system DMS/ECM musi być łatwo integrowany, producenci już na starcie umożliwiają połączenie środowiska Alfresco m.in. z MS Office, Google Docs czy też AutoCADem.

Integratory Alfresco z Sugar i SuiteCRM dostępne na evolpe.shop

Bezpieczne i usystematyzowane repozytorium treści

W wielu firmach kluczowe dokumenty takie jak umowy, oferty, czy specyfikacje produktowe są rozsiane po całej organizacji, co znacząco utrudnia korzystanie z nich oraz kontrolowanie dostępu do informacji wrażliwych. Alfresco pozwala na łatwe wyjście z takiej sytuacji i optymalizację kwestii obiegu dokumentów.

Alfresco to najwyższe standardy bezpieczeństwa, zaawansowany system ról oraz definiowania obszarów. W systemie możliwe jest precyzyjne określenie dostępności treści i przyznanie właściwych uprawnień poszczególnym użytkownikom. Konstrukcja systemu i przyjazny interfejs sprzyjają prowadzeniu uporządkowanej bazy dokumentów, a zaimplementowana wyszukiwarka pozwala na szybkie znalezienie przysłowiowej „igły w stogu siana”.

Myślisz nad wykorzystaniem Alfresco w swojej firmie?
Świetnie! Dołączysz do grona zadowolonych użytkowników z całego świata. Przeczytaj, co piszą o Alfresco na Twitterze:

Jesteśmy ekspertami od wdrożeń i integracji Alfresco

W eVolpe mamy rozległe doświadczenie w zakresie wdrażania i modyfikowania Alfresco oraz wykorzystywania tego narzędzia do osiągnięcia realnych korzyści biznesowych. Opracowaliśmy również zaawansowany integrator Alfresco i systemu Sugar oraz SuiteCRM, co stanowi podstawę pod platformę do efektywnego zarządzania obszarem operacyjnym firmy.

Projekty realizowane przez eVolpe to każdorazowo połączenie gigantycznych możliwości, jakie daje oprogramowanie na licencji Open Source z ekspercką wiedzą w zakresie użytych w nim technologii i wykorzystania systemów IT w biznesie. Dzięki temu dostarczane przez nas rozwiązania na podstawie kodu Alfresco to idealnie dostrojone narzędzia dające naszym klientom realną przewagę nad konkurencją.

Elastyczność i prostota obsługi

 • Możliwość przechowywania każdego rodzaju dokumentów (dowolny format: pliki tekstowe, pliki graficzne, prezentacje, pliki audio itp.) w wersji elektronicznej.
 • Zawsze aktualne wersje dokumentów dostępne dla wszystkich użytkowników.
 • Możliwość współdzielenia zasobów poprzez wirtualny dysk sieciowy.
 • Dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej.
 • Zdefiniowana hierarchia dokumentów – repozytorium umożliwia stworzenie rozbudowanej, drzewiastej struktury plików i przydzielenie użytkownikom odpowiednich uprawnień do zasobów.
 • Możliwość wykorzystania reguł automatyzujących, wyzwalanych podczas dokonywania zdefiniowanych operacji na dowolnych elementach systemu.
 • Możliwość dowolnej rozbudowy zaawansowanego mechanizmu metadanych (opisującego atrybuty plików).
 • Śledzenie zmian w katalogach oraz plikach.
 • Integracja z Google Docs i Microsoft Outlook.

 • Tworzenie, edycja, współdzielenie, kopiowanie oraz usuwanie dokumentów.
 • Kontrola dokumentu za pomocą nadawania odpowiednim osobom uprawnień do odczytu, zapisu, usuwania oraz zarządzania.
 • Wyszukiwanie plików zarówno z wykorzystaniem metadanych, jak i treści dokumentu; możliwość definiowania dowolnych kryteriów wyszukiwania.
 • Klasyfikacja dokumentów – możliwość kategoryzowania dokumentów za pomocą własnych lub zdefiniowanych etykiet (tagów).
 • Dodawanie komentarzy do wybranych elementów.
 • Podgląd/prezentacja dokumentu z poziomu przeglądarki internetowej.
 • Blokada edycji dokumentu w przypadku dokonywania zmian przez inną osobę.
 • Eksport dokumentów do pliku o formacie XML lub ZIP.
 • Możliwość przywracania usuniętych dokumentów.
 • Publikowanie dokumentów na portalach Facebook, Twitter, Google +

 • Możliwość podglądu historii wszystkich zmian dokonanych na dokumencie, łącznie z informacjami na temat ich daty oraz autora.
 • Przywracanie dowolnej wersji dokumentu.
 • Wersjonowanie proste – uruchamiane ręcznie dla plików, które podlegać mają wersjonowaniu.
 • Wersjonowanie automatyczne stosowane dla wszystkich elementów katalogu.

 • Tworzenie łańcucha zadań dla uczestników lub grup uczestników związanych z wykonaniem określonych prac nad dokumentami (np. recenzja, wykonanie poprawek itp.).
 • System powiadomień o działaniach wykonywanych na dokumentach oraz przydzielonych zadaniach.
 • Zestaw wbudowanych obiegów dokumentów w standardzie:
 • zadanie Ad-hoc – proste przydzielanie zadań dla użytkowników;
 • weryfikacja i akceptacja – przydzielenie zadania weryfikacji określonych dokumentów. Przydzieleni użytkownicy mają w następnym kroku możliwość odrzucenia lub akceptacji dokumentów. Istnieje możliwość przydzielania obiegu do określonego użytkownika lub grupy użytkowników, a także wyboru opcji weryfikacji (równoległa, jeden użytkownik po drugim, na podstawie określonego progu akceptacji itp.).
 • Stała kontrola statusu dokumentu i etapu, na jakim się znajduje.
 • Możliwość definiowania własnych obiegów dokumentów.

 • Organizacja pracy oraz komunikacja pomiędzy pracownikami.
 • Zarządzanie obszarami – możliwość tworzenia obszarów zespołowych, przydzielania odpowiednich zadań do pracowników, korzystanie ze współdzielonego kalendarza, gromadzenie wiedzy w obrębie konkretnego obszaru oraz śledzenie zmian wprowadzonych przez uczestników.
 • Narzędzia do współpracy grupowej dostępne w ramach obszaru:
 • forum dyskusyjne – miejsce wymiany poglądów użytkowników poprzez:
 • dodawanie komentarzy i prowadzenie dyskusji odnośnie dowolnego dokumentu,
 • prowadzenie wielowątkowego forum, umożliwiającego równoległe dyskusje.
 • kalendarz obszaru – możliwość planowania istotnych zdarzeń z punktu widzenia obszaru;
 • Wiki – gromadzenie oraz możliwość błyskawicznego dostępu do wiedzy dla wszystkich uprawnionych użytkowników;
 • blogi – serwisy WWW użytkowników poruszające wybrane zagadnienia;
 • odnośniki do stron internetowych zawierających istotne z punktu widzenia obszaru informacje;
 • kanały RSS umożliwiające śledzenia aktualnych działań związanych z wybranymi dokumentami oraz obszarami;
 • dodawanie komentarzy do wybranych elementów obszaru.
 • Możliwość ponownego wykorzystania zgromadzonej wiedzy:
 • dodawanie odpowiednich etykiet (tagów) do wybranych elementów systemu;
 • zaawansowany silnik wyszukiwania.

 • Możliwość projektowania przez użytkowników własnych serwisów portalowych bez konieczności znajomości języka programowania.
 • Udostępnianie zasobów na zewnętrznych portalach i serwisach, tj.:
 • plików graficznych;
 • plików video lub audio;
 • dowolnych plików HTML, XML, plików tekstowych.

Leasing na oprogramowanie?

Tak, to możliwe! Dzięki partnerstwu eVolpe z firmą GRENKE jesteśmy w stanie zaoferować wygodne i szybkie finansowanie systemów i projektów wdrożeniowych.

Porozmawiaj z nami
o wdrożeniu systemu Alfresco w Twojej firmie

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Oferta szkoleń z obsługi systemu Alfresco

Szkolenie dla
użytkowników

 • zwiększ user adoption
 • podnieś rentowność wdrożenia
 • wypróbuj system wraz z zespołem

od 700zł za osobę

Szkolenie dla administratorów

 • obniż koszty utrzymania
 • zwiększ bezpieczeństwo systemu
 • reaguj na zmiany bez opóźnień

od 1666zł za osobę

FAQ

Co to jest Alfresco?

Alfresco jest innowacyjnym systemem klasy ECM/DMS wspomagającym zarządzanie dokumentami i wiedzą przedsiębiorstwa. Stanowi także centralne repozytorium wszystkich danych. Dzięki dostępowi z poziomu przeglądarki internetowej, a także urządzeń mobilnych, pozwala na błyskawiczne dodawanie nowych dokumentów i dostęp do istniejących.

Dlaczego warto wybrać Alfresco?

Otwarty kod źródłowy oraz zaawansowane API ułatwiają włączenie Alfresco w dowolną infrastrukturę IT. Dzięki integratorowi opracowanemu przez zespół eVolpe system doskonale uzupełnia się z oprogramowaniem firmy SugarCRM. Deweloperzy eVolpe mogą dostosować Alfresco do specyficznych potrzeb zgłaszanych przez pracowników Twojej firmy!

System integruje się z innymi aplikacjami biznesowymi, dlatego bez przeszkód stworzymy dla Ciebie wielofunkcyjną platformę IT. Ponieważ dobry system DMS/ECM musi być łatwo integrowany, producenci już na starcie umożliwiają połączenie środowiska Alfresco m.in. z MS Office, Google Docs czy też AutoCADem.

Czy Alfresco jest bezpieczne?

W wielu firmach kluczowe dokumenty takie jak umowy, oferty, czy specyfikacje produktowe są rozsiane po całej organizacji, co znacząco utrudnia korzystanie z nich oraz kontrolowanie dostępu do informacji wrażliwych. Alfresco pozwala na łatwe wyjście z takiej sytuacji i optymalizację kwestii obiegu dokumentów.

Alfresco to najwyższe standardy bezpieczeństwa, zaawansowany system ról oraz definiowania obszarów. W systemie możliwe jest precyzyjne określenie dostępności treści i przyznanie właściwych uprawnień poszczególnym użytkownikom.

Konstrukcja systemu i przyjazny interfejs sprzyjają prowadzeniu uporządkowanej bazy dokumentów, a zaimplementowana wyszukiwarka pozwala na szybkie znalezienie przysłowiowej igły w stogu siana.

Scroll to Top