minthcm logo

System do Human Capital Management

Co to jest HCM?

HCM to skrót od Human Capital Management, czyli zarządzania kapitałem ludzkim. Oprogramowanie tej klasy służy prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, administracji tzw. miękkim HR, kampaniom employer branding, a także zaawansowanej analityce czasu pracy i aktywności pracowników. Systemy HCM czasami występują także jako HRM (Human Resources Management).

kobieta patrząca przez lunetę na profile osobowe

Co to jest Mint?

Profesjonalna aplikacja biznesowa do zarządzania najcenniejszym kapitałem Twojego przedsiębiorstwa – Nowość w ofercie eVolpe!

MintHCM to oprogramowanie stworzone w celu organizacji aktywności związanych z miękkim HR. To nowoczesne narzędzie, które powstało na bazie dwóch potężnych, popularnych systemów Open Source: SugarCRM CE oraz SuiteCRM. Służy prowadzeniu kampanii employer branding, rekrutacji, zarządzaniu czasem pracy, ocenom pracowniczym, przechowywaniu wiedzy o umiejętnościach i kompetencjach, zarządzaniu nieobecnościami, zasobami i dokumentami.

Wypróbuj system MintHCM!

minthcm

Employee Journey w MintHCM

minthcm employee journey

Funkcje MintHCM

Rekrutacja

MintHCM służy organizacji procesów związanych z pozyskaniem nowych pracowników. Wyszukiwanie kandydatur, zbieranie aplikacji i dalsze procedowanie rekrutacji to bardzo wymagające zadanie. Dzięki naszemu oprogramowaniu IT masz wszystko w jednym miejscu, oszczędzasz czas pracowników działu HR oraz usprawniasz doświadczenie kandydatów z Twoją organizacją.

Opisy stanowisk

MintHCM wspiera zarządzanie strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. System pozwala na dodawanie opisów stanowisk. Ta prosta funkcja zapewnia transparentność informacji o zakresie obowiązków zatrudnionych specjalistów. Koniec z nieporozumieniami. W MintHCM prześledzisz hierarchię, role, ścieżki kariery oraz dostępne benefity.

Employer branding

Dbanie o wizerunek firmy jako wiarygodnego, polecanego pracodawcy to jedno z podstawowych wyzwań działu HR. MintHCM wspiera kampanie employer branding na rzecz budowania świadomości marki wśród osób aktywnie poszukujących pracy.

Onboarding

Onboarding to obszar systemu, który służy wdrożeniu nowego pracownika. MintHCM oferuje możliwość stworzenia predefiniowanej checklisty/szablonu zadań do wykonania przez dział HR, przełożonego i samego pracownika. Zapewnij nowym pracownikom łatwe i przyjemne „wejście” do firmy. Zaplanuj też konieczne szkolenia i treningi.

Profil pracownika

Profil pracownika w MintHCM to zakładka zawierająca dane osobowe, informacje na temat miejsca w organizacji, stanowiska, działu , przynależności do zespołów, ról itd.

Kompetencje i umiejętności

Dostrzegasz wartość w zbieraniu wiedzy o posiadanych kompetencjach? MintHCM wspiera prowadzenie katalogu umiejętności w organizacji. Zarządzaj posiadanym know-how w ramach firmowej platformy IT. MintHCM oferuje pełen pakiet mechanizmów do obsługi tego typu informacji.

Historia zatrudnienia

Historia zatrudnienia to obszar MintHCM, który służy przechowywaniu dokumentów związanych z warunkami zatrudnienia. Dzięki tej funkcji szybko sprawdzisz obowiązującą formę kontraktu z konkretnym pracownikiem, porównasz poziom wynagrodzenia, datę ważności umowy itd. Oczywiście tylko, jeżeli masz nadane odpowiednie uprawnienia.

Oceny pracownicze

Oceny pracownicze to ważny i coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa element zarządzania kapitałem ludzkim. W MintHCM prześledzisz postępy, zaangażowanie i możliwe ścieżki kariery. Dzięki zebranemu know-how podejmiesz racjonalne, podparte faktami decyzje o awansie, premii, przyznaniu benefitów itd.

Zarządzanie czasem pracy

MintHCM oferuje rozbudowane funkcje do zarządzania czasem pracy. Pozwala śledzić roboczogodziny spędzane na poszczególnych zadaniach, badać produktywność zespołu, obserwować kalendarz pracowników i na tej podstawie dobierać ludzi do przyszłych projektów.

Kalendarz

Nie potrzebujesz dodatkowego, zewnętrznego narzędzia do pilnowania terminów, planowania spotkań, delegacji, rozmów telefonicznych itp. W MintHCM wygodnie zaplanujesz grafik na nadchodzące tygodnie. Wystarczy kliknąć w odpowiedni dzień i wybrać jedną z proponowanych opcji: praca w biurze, urlop, praca zdalna itd.

Delegacje

MintHCM to także idealne narzędzie do planowania podróży służbowych i wszystkich związanych z tym szczegółów: diety, noclegów, środków transportu, terminów, przystanków, spotkań.

Zarządzanie zasobami

W wielu firmach występuje problem niedoboru zasobów takich jak: samochód służbowy, sala konferencyjna, rzutnik itd. Zasada kto pierwszy ten lepszy nie zawsze jest najlepsza. W systemie MintHCM możesz zarezerwować wybrane zasoby, podać powód i godziny, w których będziesz z nich korzystać. Zapobiega to chaosowi organizacyjnemu i niespodziankom w stylu: zajęta sala konferencyjna, gdy zjawia się klient.

Zarządzanie nieobecnościami

W MintHCM podejrzysz, kto jest, a kogo nie ma w biurze. System na osobnym kalendarzu wyświetli Ci nie tylko okres nieobecności, ale także jej powód. Poza urlopem i chorobą możliwe opcje to np. delegacja, praca zdalna, czy nieobecność usprawiedliwiona.

Offboarding

Offboarding to lustrzane odbicie onboardingu. Dzięki tej funkcji dopilnujesz zwrotu sprzętu, podpisania odpowiednich dokumentów, przeprowadzenia exit interview na etapie zakończenia współpracy.

Analityka

MintHCM oferuje możliwość raportowania na temat wiedzy przechowywanej w systemie. Wiele ciekawych KPI z obszaru HR zostało wyrażone w postaci predefiniowanych dashletów, które możesz umieścić na dashboardzie głównym.

Administracja systemu

W MintHCM bardzo ważnym aspektem jest zarządzanie dostępami do wrażliwych danych związanych z zatrudnieniem. Z tego względu konieczny był wygodny panel do administrowania tego typu zależnościami. Znajdziesz go w zakładce Ustawienia.

Leasing na oprogramowanie?

Tak, to możliwe! Dzięki partnerstwu eVolpe z firmą GRENKE jesteśmy w stanie zaoferować wygodne i szybkie finansowanie systemów i projektów wdrożeniowych.

Porozmawiaj z nami
o wdrożeniu systemu MintHCM w Twojej firmie

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Oferta szkoleń z obsługi systemu MintHCM

Szkolenie dla
użytkowników

  • zwiększ user adoption
  • podnieś rentowność wdrożenia
  • wypróbuj system wraz z zespołem

od 700zł za osobę

Szkolenie dla administratorów

  • obniż koszty utrzymania
  • zwiększ bezpieczeństwo systemu
  • reaguj na zmiany bez opóźnień

od 1666zł za osobę

Scroll to Top