fbpx
 

SCRUM

Co to jest SCRUM?

Scrum to jeden ze sposobów podejścia do realizacji złożonych projektów. Wywodzi się z nurtu Agile, czyli zwinności w wytwarzaniu oprogramowania. Na początku XXI w. przedstawiciele szkoły lekkich metodyk, w tym twórcy Scrum – Ken Schwaber i Jeff Sutherland – podpisali tzw.  Manifest Agile. Ustalili oni wtedy wspólnie wyznawane wartości.

Polegają one na tym, aby bardziej cenić:

Zgodnie z założeniami Scrum, kwestie zapisane po prawej stronie są wartościowe, ale to elementy po lewej stronie są znacznie bardziej istotne. Scrum nie jest metodyką, a jedynie tzw. frameworkiem, czyli ramą strukturalną, w której organizuje się pracę. Wspomniana rama wyznaczana jest poprzez zestaw praktyk, zasad oraz wartości mających swoje korzenie w Lean Thinking.

Schemat w SCRUM: Plan Do Check Act

Planowanie i kontrolowanie przebiegu prac w Scrumie opiera się na empiryzmie. Decyzje podejmujemy na podstawie wcześniejszych doświadczeń, a nie przyjętych założeń. W każdej chwili możemy również zmienić kierunek rozwoju produktu.

W Scrumie oprogramowanie wytwarzamy w sposób iteracyjny w tzw. Sprintach (zorganizowanych na wzór cyklu P-D-C-A, czyli Plan-Do-Check-Act). Oznacza to, iż system powstaje po kawałku i w krótkich odstępach czasu, podlegając ciągłym ulepszeniom. Scrum pozwala nam: skracać pętlę uczenia się, maksymalizować wartość biznesową oraz minimalizować ryzyko występowania błędów. Efektem końcowym Sprintu jest gotowy do użycia przyrost, zawierający wszystkie ukończone elementy systemu wykonane w trakcie iteracji.

Dzięki takiemu podejściu produkt końcowy jest całkowicie zbieżny z potrzebami inwestora, nawet jeżeli te ewoluowały w trakcie trwania projektu wdrożeniowego. Scrum pozwala redukować koszty oraz znacząco wpływa na produktywność i zaangażowanie zespołu.

Zespoły pracujące w Scrumie są interdyscyplinarne, wysoce komunikatywne oraz samoorganizujące się (w powierzonym zakresie odpowiedzialności). Deweloperzy mają pełną swobodę doboru narzędzi i procedur niezbędnych do wytworzenia wysokiej jakości produktu. W procesie wytwórczym aktywny udział bierze również  przedstawiciel klienta.

Filary SCRUM’a

Filarami Scruma są transparentność, inspekcja oraz adaptacja. Transparentność oznacza, że poszczególne elementy procesu są zawsze widoczne dla zaangażowanych osób. Dzięki zasadzie przejrzystości utrzymywany jest wysoki poziom wzajemnego zrozumienia wszystkich aspektów wdrożenia, np. wspólnego nazewnictwa,  definicji przyrostu itp. Inspekcja i adaptacja służą wykrywaniu rozbieżności oraz dokonywaniu zmian. W ten sposób unikamy odstępstw od wymagań zgłoszonych przez klienta oraz dostosowujemy produkt do zmiennych warunków.

Filary SCRUM: Transparentność, Inspekcja, adaptacja

Wartości w SCRUM

Trzy filary Scruma wynikają bezpośrednio z przyjętych wartości: koncentracji, zaangażowania, otwartości, szacunku i odwagi. Dzięki nim możliwe jest stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Członkowie Zespołu Scrumowego skupiają się tylko na pracy w danym Sprincie. W projekt zaangażowani są zarówno deweloperzy, jak i interesariusze. Aby osiągnąć sukces, muszą być oni otwarci na nowe pomysły i wyzwania. Członkowie Zespołu Scrumowego wzajemnie szanują swoje opinie oraz kompetencje. Zespół Scrumowy ma odwagę, by przedstawiać swoje idee na forum,  postępować właściwie i przezwyciężać trudności.

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close