9 cech dobrego Product Ownera

Bartosz Burzyński

Podczas wdrożenia systemu IT będziesz się często komunikować z zespołem deweloperskim. Oto kilka cech, które powinien posiadać koordynator projektu z ramienia Twojej firmy — tak zwany Product Owner. Wyznacz odpowiednią osobę, a prace potoczą się sprawnie. W efekcie uzyskasz działające, zgodne z potrzebami oprogramowanie. A o to chyba chodzi, prawda?

#1 Znajomość zasad i etapów pracy w wybranej metodyce wdrożeniowej

Product Owner to osoba, która ściśle współpracuje z zespołem deweloperskim podczas wytwarzania zamówionych usprawnień. Ważne, żeby pracownik, który przejmie tę funkcję, zapoznał się z zasadami uzgodnionej metodyki wdrożeniowej. Nie zaskoczą go wtedy typowe dla wytwarzania oprogramowania pojęcia, procedury czy zdarzenia.

Wdrożenie dopiero się rozpocznie? Masz jeszcze czas! Zapoznaj się z naszym e-Bookiem i poznaj wady i zalety podejścia tradycyjnego oraz zwinnego. Albo… podeślij materiał osobie, która zostanie Product Ownerem. :)

Metodyki wdrażania systemów IT

Podejście tradycyjne i zwinne – porównanie

#2 Znajomość warunków zawartych w podpisanych umowach

Dobry Product Owner zdaje sobie sprawę z zapisów zawartych w umowach czy w specyfikacji systemu (jeżeli taka powstała). Doskonale wie, co może uzyskać od firmy wdrożeniowej i umiejętnie korzysta z tej wiedzy. Znajomość wynegocjowanych zapisów sprawia, że może być wymagający w dążeniach do ich realizacji. Zyskuje przewagę w negocjacjach, ponieważ potrafi umiejętnie dobierać argumenty zgodne z obustronnymi ustaleniami.

#3 Znajomość ustaleń poczynionych podczas analizy przedwdrożeniowej

Świadomość ustaleń poczynionych podczas analizy przedwdrożeniowej pomaga zachować przewodnią koncepcję projektu. Product Owner ma wszelkie uprawnienia potrzebne, aby „utrzymać odpowiedni kurs”. To on (w imieniu całej organizacji) dobiera User Stories do zrealizowania w konkretnym Sprincie. Dla dobra projektu ma władzę zrezygnować z pewnych pomysłów, albo zgłosić nowe.

#4 Znajomość specyfiki biznesowej oraz procesów zachodzących w organizacji

Koordynator projektu powinien być bardzo dobrze zorientowany w wewnętrznych procedurach. Wiedza o procesach zachodzących w organizacji pomoże odpowiednio zaprojektować nową funkcjonalność, zwłaszcza taką, która nie została zaprojektowana podczas analizy przedwdrożeniowej, a która wynika ze zmienionych, aktualnych potrzeb użytkowników.

#5 Dyspozycyjność

Wyznaczając koordynatora projektu wdrożeniowego, musisz wziąć pod uwagę jego plan pracy. Product Owner poświęca czas na konsultacje, testy i spotkania z zespołem deweloperskim. Nie są to zadania dodatkowe, a ważna część dnia pracy tej osoby. Koniecznie wyznacz kogoś, kto będzie dostępny dla zespołu deweloperskiego.

Pamiętaj! Im szybciej zareagujecie na komentarze w systemie projektowym – tym sprawniej pójdzie praca programistów. Będziecie też bardziej zadowoleni ze współpracy z firmą wdrożeniową i uzyskacie system zgodny z aktualnymi potrzebami.

#6 Konsekwencja w doborze kanału komunikacji

Z firmą wdrożeniową najlepiej komunikować się w systemie projektowym, w widoku konkretnych zagadnień. Dzięki takiemu narzędziu utrzymasz porządek, poprowadzisz transparentną dyskusję, zawsze w kontekście odpowiedniego problemu. System skieruje komunikację z zespołem deweloperskim także na odpowiednie skrzynki mailowe. Dostęp do aplikacji powinieneś uzyskać nieodpłatnie. Na pewno, jeśli zdecydujesz się na współpracę z eVolpe. :)

#7 Umiejętność zarządzania zmianą

Prowadzisz biznes, żeby zarabiać. A kiedy zarabiasz to się rozwijasz. W związku z tym potrzeby rozpoznane podczas analizy przedwdrożeniowej, mogą się zdezaktualizować jeszcze przed zakończeniem projektu.

Product Owner powinien rozumieć wartość płynącą ze zwinnego podejścia do wdrożeń IT. Aby dobrze wypełniać swoje obowiązki, musi stale obserwować ewolucję potrzeb biznesowych i dbać, aby system w ostatecznej formie był zgodny z aktualnymi wymogami i procesami.

#8 Decyzyjność i umiejętność zarządzania budżetem

Po analizie przedwdrożeniowej otrzymujesz informację o wstępnym oszacowaniu projektu w uzgodnionej formie. Analityk (po konsultacji z zespołem deweloperskim) ustala górną granicę kosztów na taki produkt oraz poszczególne jego elementy. Dodatkowo w czasie implementacji systemu możesz dowolnie dobierać zagadnienia i sterować budżetem na najpilniej potrzebne funkcje. Ważna rola Product Ownera polega na decyzyjności w tym zakresie. Koniecznie wyznacz osobę, która ma wystarczające uprawnienia oraz umiejętność ferowania takich wyroków.

#9 Zorientowanie technologiczne

Podczas wdrożenia systemu spotkasz się z pojęciami dotyczącymi metodyki wdrożeniowej oraz wykorzystywanej technologii. Na koordynatora projektu warto wyznaczyć osobę zorientowaną w typowej dla świata IT nomenklaturze. Taki technologiczny żargon skraca komunikację z zespołem deweloperskim, dlatego nie należy się go obawiać. Oczywiście w miarę możliwości wypada stosować język biznesowy zrozumiały dla „zwykłego śmiertelnika”. Czasami jednak niektórych technicznych aspektów całego przedsięwzięcia nie da się określić inaczej niż za pomocą bardzo specyficznych pojęć. Jeśli masz w zespole kogoś, kto już się nimi posługuje – rozważ wyznaczenie tej osoby na Product Ownera w projekcie. Dodatkowo przyda się znajomość działania systemów IT oraz świadomość wątków takich jak hosting, integracje, migracja danych itp.

Udanych projektów!

Więcej o tym, czego spodziewać się podczas wdrożenia systemu IT znajdziesz w najnowszym e-Booku eVolpe. Może ta mała próbka wyżej zachęciła Cię do pobrania całego materiału? Na dole zostawiam odpowiedni formularz.

Wypełnij, żeby pobrać materiał.

Bartosz Burzyński
Scroll to Top