Glosariusz

Account Based Marketing

MarketingSprzedaż

Strategia wejścia na rynek i działań marketingowych ukierunkowana na konkretnych kontrahentów.

Affiliate marketing (marketing afiliacyjny)

Marketing

Działania oparte na prowizji wypłacanej stowarzyszonym partnerom przez zleceniodawcę za wygenerowanie ruchu (leady) lub sprzedaż. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od skuteczności prowadzonych działań marketingowych.

Agile

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka pracy w projektach związanych z oprogramowaniem, która polega na dostarczaniu rezultatów wspólnej pracy w przyrostach; zgodnie z zasadami Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania.

AGPL3

Technologia

oznaczenie licencji wolnego oprogramowania zaprojektowanego, aby naprawić niedoskonałości zwykłej licencji GNU GPL, gdy nie dochodzi w rzeczywistości do dystrybucji oprogramowania, co nie nakłada na użytkownika kodu źródłowego aplikacji.

Analiza przedwdrożeniowa

Proces wdrożenia

ma za zadanie określić zakres potrzeb klienta. Daje możliwość kontroli nad projektem oraz zapobiega występowaniu problemów na etapie realizacji. Dzięki analizie dostawca wie, dokładnie czego oczekuje klient i jak te wymagania spełnić.

Anonimizacja danych

Technologia

Anonimizacja to metoda przekształcenia danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Applicant Tracking System (ATS)

Technologia

System do śledzenia aplikacji kandydata w trakcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Application Programming Interface (API)

Technologia

składa się z trzech głównych elementów procedury, protokołów, narzędzi. Interfejsy API są potrzebne do łączenia aplikacji, dzięki czemu mogą one wykonywać zaprojektowaną funkcję, która zwykle jest zbudowana wokół udostępniania danych i wykonywania predefiniowanych procesów.

Artificial Intelligence (AI)

Technologia

Sztuczna inteligencja, która wykorzystuje zaawansowane analizy i techniki oparte na logice, w tym uczenie maszynowe, do interpretowania zdarzeń, wspomagania i automatyzacji decyzji oraz podejmowania działań.

B2B (Business to Business)

Customer serviceMarketingSprzedaż

B2B (Business to Business) to określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami.

B2C (Business to Customer)

Customer serviceMarketingSprzedaż

B2C (Business to Customer/Client/Consumer) to określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi.

Benchmarking

Sprzedaż

Porównanie wydajności dostawcy z wyznaczonymi organizacjami lub indeksami. Wyróżnia się benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny.

Bezpieczeństwo cyfrowe, cyberbezpieczeństwo

Technologia

Zespoły, polityka, procesy i technologie ustanowione w celu ochrony zasobów cybernetycznych.

Big Data

Technologia

Zasoby informacyjne o dużej objętości, dużej szybkości i dużej różnorodności, które wymagają opłacalnych, innowacyjnych form przetwarzania.

Bloatware

Technologia

Bloatware to oprogramowanie, którego użytkownik nie potrzebuje. Bloatware zużywa zasoby serwera, ale nie oferuje w zamian odpowiedniego poziomu użyteczności.

Błąd (bug)

Proces wdrożeniaTechnologia

Nieoczekiwany problem z oprogramowaniem lub sprzętem.

Bug, błąd

Technologia

usterka systemu powodująca jego nieprawidłowe działanie; wynikająca z błędu człowieka na jednym z etapów tworzenia oprogramowania, zwykle podczas tworzenia kodu źródłowego, niekiedy także na etapie projektowania.

Business Intelligence (BI)

Technologia

Rozwiązania technologiczne ułatwiające podejmowanie analitycznie uzasadnionych decyzji biznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Business Process Management (BPM)

Technologia

Podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, w którym  wykorzystywane są różne metody optymalizacji analizy, doskonalenia i automatyzacji procesów biznesowych.

Call Center

Customer service

Grupa ludzi lub dział, w którym pracownicy odbierają i wykonują dużą liczbę połączeń telefonicznych. Call center może mieć klientów wewnętrznych (np. help desk) lub klientów zewnętrznych (np. centra obsługi klienta i wsparcia).

Organizacja, w której w skoordynowany sposób wykorzystuje się zarówno telefoniczne, jak i nietelefoniczne kanały komunikacji z klientami (np. pocztę e-mail lub Internet) nazywana jest contact center.

Chart

Sprzedaż

Wykres, diagram, tabela.

Chatbot

Technologia

Interfejs konwersacyjny specyficzny dla witryn internetowych, sieci społecznościowych i innego typu technologii używany do wymiany wiadomości. Chatboty różnią się poziomem zaawansowania, od prostych komunikatów opartych na drzewie decyzyjnym, po wdrożenia zbudowane na platformach bogatych w funkcje. Chatbot może  generować wiadomości tekstowe, dźwiękowe lub kombinację obu.

Churn Rate

Sprzedaż

Tempo, w jakim firma traci klientów.

Citizen developers

Proces wdrożenia

osoby, które nie są profesjonalnymi programistami, ale mają umiejętności i wiedzę potrzebną do tworzenia oprogramowania dla własnych potrzeb lub potrzeb swojej organizacji.

Clickbait

Marketing

Treści, których głównym celem jest przyciągnięcie uwagi i zachęcenie odwiedzających do kliknięcia linku do określonej strony internetowej, cyfrowego doświadczenia lub wydarzenia.

Cloud (chmura)

Technologia

Cloud to „nowatorski” model hostingu. Oprogramowanie jest instalowane i utrzymywane w infrastrukturze zewnętrznej, za co pobierana jest opłata. Utrzymanie całego niezbędnego sprzętu i bezpieczeństwa instancji należy do dostawcy.

Computer Aided Software Testing (CAST)

Technologia

Testowanie oprogramowania wspomagane komputerowo.

Content Marketing

Marketing

Strategia tworzenia i dystrybucji wartościowych, odpowiednich i spójnych treści, mających na celu przyciągnięcie i utrzymanie uwagi jasno określonej grupy odbiorców i doprowadzenie do rentownego dla marki działania klienta.

Core

Technologia

Core to główna, podstawowa część oprogramowania informatycznego.

Corporate Identity (CI)

Marketing

Elementy wizualne takie jak logotyp, nazwa, slogan, kolorystyka, zestaw czcionek itp., które reprezentują i wyróżniają markę w świadomości konsumentów.

CRM analityczny

Technologia

Rodzaj systemu CRM, który umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych poprzez ocenę zachowań klientów i prognozowanie zamiaru zakupu.

CRM interaktywny

Rodzaj systemu CRM, który wspomaga zarządzanie relacjami z kontrahentami, koncentruje się na komunikacji z klientem. Znany również jako CRM komunikacyjny (ang. Contact center).

CRM operacyjny

Technologia

Rodzaj systemu CRM, który koncentruje się na upraszczaniu interakcji z klientami poprzez łączenie procesów sprzedaży, marketingu i usług.

Cross-site scripting (XSS)

Technologia

Cyberatak, w którym haker wprowadza złośliwy kod do formularza internetowego lub adresu url aplikacji internetowej.

CTR (Click-through rate)

Marketing

Współczynnik klikalności używany w marketingu internetowym w celu analizy wyników kampanii. Procentowo określa liczbę kliknięć w stosunku do liczby wyświetleń reklam.

Customer Experience (CX)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Podejście biznesowe, które zakłada troskę o doświadczenie klienckie w kontakcie z organizacją na każdym etapie zaawansowania wzajemnej relacji.

Customer Journey

MarketingSprzedaż

Narzędzie, które pomaga marketerom lub sprzedawcom zrozumieć motywację klienta oraz określić stadium zaawansowania wzajemnej relacji. Na podstawie Customer Journey dobiera się treści przydatne na konkretnym etapie procesu zakupowego, a także planuje kolejne działania sprzedażowe.

Customer lifecycle

MarketingSprzedaż

Obejmuje kilka głównych etapów, które obejmują następujące fazy: pozyskiwanie klientów, angażowanie klientów, sprzedaż, dostarczanie wartości i utrzymanie klientów. Każdy etap ma swoje cechy i wymaga różnych strategii i działań marketingowych.

Customer Service

Customer service

Wszystkie interakcje między klientem a dostawcą produktu lub usługi, zarówno w momencie sprzedaży, jak i później.

Customer Success

Sprzedaż

Metoda zapewniająca osiąganie pożądanych rezultatów przez klienta podczas korzystania z produktu lub usługi. Jest to strategia skoncentrowana na relacjach. Obejmuje zaangażowanie dostawcy w decyzję zakupową, profesjonalne wdrożenie produktów lub usług oraz wsparcie posprzedażowe udzielane klientom.

Daily Stand-Up

Proces wdrożenia

Codzienne spotkania zespołu deweloperskiego służące weryfikacji statusu prac w Sprincie.

Dark Data

Technologia

Zaniedbane zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, których nie wykorzystuje się w produktywny sposób. 

Data-Driven Marketing

Marketing

Działania marketingowe podejmowane na podstawie danych uzyskanych w wyniku interakcji z klientami. Służy ulepszeniu i personalizowaniu doświadczenia klienta z marką.

Decydent

Sprzedaż

Osoba lub grupa osób odpowiedzialna za podejmowanie strategicznie ważnych decyzji na podstawie szeregu zmiennych; w tym ograniczenia czasowe, dostępne zasoby, ilość i rodzaj dostępnych informacji oraz liczbę zaangażowanych interesariuszy.

Deep Learning (uczenie głębokie)

Technologia

Proces, w którym komputer lub algorytm uczy się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu, takich jak rozpoznawanie mowy, identyfikowanie obrazów czy tworzenie prognoz.

Demand generation

Marketing

strategia marketingowa dążąca do wzrostu świadomości konsumentów i ich zainteresowania produktami lub usługami firmy i wzrostu sprzedaży. W ramach tej strategii wykorzystywane są zarówno działania Outbound Marketingowe, Inbound Marketingowe, jak i nastawienie na budowanie marki.

Downgrade (Aktualizacja wsteczna)

Technologia

Downgrade to proces odwrotny do upgrade (uaktualnienia); wymiana sprzętu lub oprogramowania na starszą wersję – na przykład w celu zachowania zgodności z innymi elementami systemu.

Drip nurture

Kampania drip nurture, znana również jako kampania drip marketingowa lub nurtująca, to strategia marketingowa, która ma na celu stopniowe angażowanie i utrzymanie kontaktu z potencjalnymi klientami poprzez serię skoordynowanych i spersonalizowanych komunikatów.

Dynamic Content

Technologia

Zawartość witryny stale odświeżana w celu dostarczenia nowych lub zaktualizowanych informacji.

e-Commerce (handel internetowy)

SprzedażTechnologia

e-Commerce to rodzaj handlu, prowadzony w internecie; proces zawierania transakcji handlowych za pomocą Internetu (np. w obrębie prywatnego sklepu internetowego czy marketplace). Inaczej nazywany także e-handlem lub handlem elektronicznym czy internetowym.

E-mail Marketing

Marketing

Strategia wykorzystania kanału E-mail do dostarczania i optymalizowania wiadomości marketingowych — takich jak newsletter lub kontekstowa, spersonalizowana komunikacja w czasie rzeczywistym — w celu wspierania zaangażowania klienta.

Early adopters

Technologia

Grupa ludzi, którzy szukają nowych rozwiązań i chętnie testują nowe rzeczy. Są skłonni do podejmowania ryzyka i często występują jako prekursorzy, innowatorzy, pierwsi klienci lub testerzy technologii, produktów czy usług.

Employee Engagement

Customer service

Stopień, w jakim pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy,  oddani organizacji i wkładają wysiłek w wykonywane obowiązki.

Employee Experience (EX)

Customer service

doświadczenia pracownika z pracodawcą na wszystkich polach i etapach działania, poczynając od procesu rekrutacji, przez rozwój w firmie aż po odejście z organizacji.

Enterprise Resources Planning (ERP)

Technologia

Oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje kontrolę, zarządzanie najważniejszymi zasobami i procesami w niemal każdym obszarze biznesowym firmy: sprzedaż, finanse, księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie itd.

Firewall (zapora sieciowa)

Technologia

Aplikacja lub cały komputer (np. serwer bramy internetowej), który kontroluje dostęp do sieci i monitoruje przepływ ruchu sieciowego. Zapora może blokować niepożądany ruch sieciowy oraz odpierać wtargnięcie z zewnątrz do sieci prywatnej. Jest to szczególnie ważne, gdy sieć lokalna łączy się z Internetem.

Fixed Price

Proces wdrożenia

Stała cena za zamówione produkty i/lub usługi.

Sposób rozliczenia rekomendowany dla projektów waterfallowych (tradycyjnych).  Fixed Price nie podlega renegocjacji i należy ją uiścić za dostarczone według zamówienia sprzęty i/lub software. Zwykle określa ją umowa, albo załącznik do umowy, np. dokumentacja oprogramowania z oszacowaniem fixed price.

Fork

Technologia

Fork to pochodna oprogramowania powstała na skutek wykorzystania otwartego kodu i dalszego rozwoju projektu w nowym kierunku, często przez inny zespół i pod zmienioną nazwą.  

Forkiem SugarCRM CE są SuiteCRM czy SpiceCRM. Forkiem SuiteCRM jest MintHCM.


Framework

Technologia

Styl, szkielet wykorzystywany do budowy aplikacji, który definiuje ich wygląd, działanie i interoperacyjność.

Full-code

Technologia

Używanie tradycyjnego sposobu kodowania do stworzenia aplikacji.

Fusion approach

Technologia

Podejście polegające na łączeniu różnych metod tworzenia oprogramowania, takich jak no-code i full-code, w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

Go-Live, start produkcyjny

Proces wdrożenia

skuteczne uruchomienie systemu CRM.

Grywalizacja (Gamification)

MarketingTechnologia

Grywalizacja to wykorzystanie mechaniki gry i projektowania doświadczeń do cyfrowego angażowania i motywowania ludzi do osiągania celów. Grywalizacja odróżnia się od gier oraz programów lojalnościowych, tym, że wyłącznie „nakłania” do zdobywania nagród czy przechodzenia na wyższe poziomy.

GUI (Graphical User Interface)

Technologia

Sposób prezentacji informacji w systemie, który wykorzystuje ikony, menu i kursor do zarządzania interakcjami użytkownika z systemem.

H2H (Human to Human)

Customer serviceMarketingSprzedaż

H2H (Human to Human) to sposób prowadzenia biznesu opartego na osobistych relacjach i długoletnim zaufaniu.

Hardware (Sprzęt komputerowy)

Technologia

Hardware to materialna część komputera.

Jako hardware określa się sprzęt komputerowy, zwłaszcza w odróżnieniu od software’u – czyli oprogramowania.

High Availability (HA)

Technologia

Rozwiązania, których celem jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności serwerów.

Hosting

Technologia

Hosting to proces osadzenia oraz utrzymania oprogramowania na serwerach (prywatnych lub w infrastrukturze zewnętrznej).

Human Capital Management (HCM, HRM, HRIS)

Technologia

Filozofia zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach lub klasa oprogramowania do obsługi „miękkiego” HR.

IaaS (Infrastructure as a Service)

Technologia

IaaS (Infrastructure as a Service) – usługa chmurowa zapewniająca infrastrukturę, na której można wdrożyć i uruchomić dowolne oprogramowanie.

Inbound Marketing

Marketing

Technika marketingu treści, działań social media oraz pozycjonowania w wyszukiwarkach — prowadząca do „przyciągania” potencjalnych klientów na stronę internetową lub innego punktu kontaktu z firmą.

Influencer Marketing

Marketing

Rodzaj marketingu w mediach społecznościowych, który polega na udzielaniu rekomendacji lub wzmiankowaniu o marce i/lub jej produktach/usługach przez osoby o uznanym statusie influencera. Influencer marketing polega na wywieraniu wpływu na określoną grupę odbiorców przez autorytet lub osobę rozpoznawalną.

Integracja systemów

Technologia

Proces tworzenia złożonego systemu informacyjnego z wielu komponentów i połączenie ich w spójną całość.

Internet of Things (IoT)

Technologia

Sieć obiektów fizycznych, które zawierają wbudowaną technologię do komunikacji lub interakcji ze środowiskiem zewnętrznym. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze oraz urządzenia noszone (wearables).

IP-PBX

Technologia

System komunikacyjny oparty na sieci LAN, który zapewnia funkcje telefoniczne.

Kanban

Proces wdrożeniaTechnologia

Opracowana w Japonii w latach 50. XX wieku metoda zarządzania produkcją z wykorzystaniem wizualizacji etapów pracy. Współcześnie zaadaptowana także dla innego typu procesów. Służy uporządkowaniu obowiązków oraz skutecznemu osiąganiu celów biznesowych.

Key Account(s)

Sprzedaż

Kontrahent, albo grupa kontrahentów, którzy generują znaczne zyski dla firmy.

Kontakt

Sprzedaż

W nomenklaturze CRM — osoba powiązana z Kontrahentem, z którym prowadzimy lub możemy prowadzić interesy; pracownik zatrudniony w tej organizacji.

Kontrahent

Sprzedaż

W nomenklaturze CRM – firma, z którą prowadzone są relacje biznesowe.

Koszt sprzedaży (Cost of Sales)

Sprzedaż

Wszystkie koszty związane z pozyskaniem nowego klienta, w tym wynagrodzenie sprzedawców oraz wydatki na technologię.

KPI (Key Performance Indicato)

Sprzedaż

Wskaźniki efektywności, które pozwalają mierzyć skuteczność w osiąganiu kluczowych celów biznesowych.

Kwalifikacja

Sprzedaż

Proces oceny leadów w celu określenia prawdopodobieństwa dokonania zakupu.

Landing Page (strona lądowania)

Marketing

Strona internetowa, która służy konkretnej kampanii marketingowej. Użytkownicy są na nią kierowani bezpośrednio z wyszukiwarki lub innych kanałów (E-mail, social media, kody QR, przekierowania w ramach witryny itp.). Jest to niezbędny element kampanii lead generation. Strona lądowania pozwala zidentyfikować źródło pozyskania klienta, konwertować, odróżniać kampanie i badać ich skuteczność.

Large Language Model (LLM)

Technologia

Duży model językowy składający się z sieci neuronowej z wieloma parametrami, wytrenowany na dużych ilościach nieoznakowanego tekstu przy użyciu uczenia samonadzorowanego lub uczenia częściowo nadzorowanego.

Lead (Namiar)

Sprzedaż

Potencjalny klient, który wyraził zainteresowanie ofertą.

Lead Generation

Marketing

Proces zbierania danych od potencjalnych nabywców (zwykle adresów E-mail czy numerów telefonów).

Lead Nurturing (karmienie wiedzą)

Marketing

Wieloetapowy, coraz częściej zautomatyzowany proces, którego celem jest pozyskanie wartościowych leadów sprzedażowych oraz przygotowanie ich do świadomego zakupu.

Lean Thinking

Technologia

Koncepcja ciągłego „uszczuplania” i doskonalenia procesów w całej organizacji, co w konsekwencji przyczynia się do najwyżej jakości finalnego produktu.

Least Privilege Principle

Technologia

Koncept w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, który mówi o tym, że każda jednostka – użytkownik, program lub proces – powinna mieć przydzielone tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania swojej pracy. Oznacza to, że żadna jednostka nie powinna posiadać większych uprawnień, niż są wymagane do realizacji jej zadań.

Lejek sprzedaży

Sprzedaż

Proces kwalifikacji i konwersji leadów (potencjalnych klientów) na klientów.

Low-code

Technologia

Technika programowania z wykorzystaniem małej ilości kodu, do którego nie jest wymagana zaawansowana wiedza z zakresu języków programowania.

Machine Learning (uczenie maszynowe)

Technologia

Samodoskonalenie się komputerów i algorytmów na podstawie danych, w miarę zdobywanego doświadczenia.

Marketing Automation (automatyzacja marketingu)

Marketing

Sposób na wykonanie powtarzalnych lub masowych operacyjnych działań marketingowych przy pomocy oprogramowania IT. Jest to również klasa systemów informatycznych.

Oprogramowanie Marketing Automation pomaga marketerom w segmentacji odbiorców, zarządzaniu danymi klientów i projektowaniu kampanii. Oferuje funkcje takie jak: masowa wysyłka wiadomości, tworzenie formularzy kontaktowych, pop-upów czy stron lądowania, śledzenie aktywności na stronie internetowej a czasem nawet monitoring social media oraz optymalizacja pozycjonowania (SEM).

Marketing B2B (Business to Business)

Marketing

Zestaw technik marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, którzy kierują swoje produkty i/lub usługi do klienta biznesowego. Głównym celem jest poprawa jakości leadów, wzrost konwersji oraz wygenerowanie sprzedaży.  Od marketingu B2C odróżniają go: sposób komunikacji, metody docierania z przekazem oraz rozłożenie procesu w czasie.

Marketing B2C (Business to Customer)

Marketing

Zestaw technik marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, którzy kierują swoje produkty i/lub usługi do klienta indywidualnego. Głównym celem jest poprawa jakości leadów, wzrost konwersji oraz wygenerowanie sprzedaży.  Od marketingu B2B odróżniają go: sposób komunikacji, metody docierania z przekazem oraz rozłożenie procesu w czasie.

Marketing mix

Marketing

Działania, które mają na celu przybliżenie konsumentów do  marki oraz doprowadzenie ich do zakupu. Na klasyczny marketing mix składają się cztery elementy: cena, promocja, produkt i kanał dystrybucji.

Marketing qualified lead (MQL)

Marketing

To inaczej kwalifikowany lead marketingowy. Tak określa się osobę, która przeszła wstępną kwalifikację, jest zainteresowana produktem, ale nie jest gotowa na zakup.

Marketplace

MarketingSprzedażTechnologia

Marketplace to platforma oferująca towary wielu sprzedawców internetowych w jednym miejscu.

Podstawową zaletą marketplace jest niemal natychmiastowy dostęp do bardzo dużej liczby klientów, bez większych inwestycji w marketing.

Metadane (Metadata)

Technologia

Ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów lub obiektów, dostarczające szczegółowych danych w celu ułatwienia odszukiwania, identyfikacji, a także zarządzania tymi zasobami czy obiektami.

Minimum Viable Product (MVP)

Proces wdrożeniaTechnologia

Rozwiązanie w postaci, która przy niskim nakładzie kosztów zapewnia pierwsze mierzalne zyski dla organizacji. Służy do badania potrzeb i wymagań (niskim nakładem środków) przed opracowaniem bardziej funkcjonalnego produktu.

Namiar (Lead)

Sprzedaż

Potencjalny klient; osoba, która wyraziła zainteresowanie produktem i/lub usługą firmy.

Net Promoter Score (NPS)

MarketingSprzedaż

Wskaźnik używany do oceny ogólnego zadowolenia klienta i tego, jak prawdopodobne jest, że poleci firmę osobom ze swojego otoczenia.

W ankiecie Net promoter Score należy odpowiedzieć na pytanie: „Jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś/poleciłabyś naszą ofertę (produkt, usługę lub firmę) przyjacielowi lub koledze/przyjaciółce lub koleżance?”

Ci, którzy przyznają ocenę na poziomie 10 lub 9 należą do grona zdecydowanych promotorów marki.

Ocenę 7 lub 8 zostawiają klienci pozostawieni z poczuciem obojętności. Natomiast między 6 a 0 klasyfikowani są krytycy produktów lub usług.

Net Promoter Score i NPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bain & Co., Fred Reichheld i Satmetrix Systems.

No-code

Technologia

Platforma, która pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje bez konieczności ingerencji w kod.

Object-Relational Mapping (ORM)

Technologia

Sposób odwzorowania obiektowej architektury systemu informatycznego na bazę danych o relacyjnym charakterze. Implementacja takiego odwzorowania stosowana jest m.in w przypadku, gdy tworzony system oparty jest na podejściu obiektowym, a system bazy danych operuje na relacjach. Z ORM związany jest szereg problemów wydajnościowych.

Odbiorca (prospekt)

MarketingSprzedaż

Potencjalny klient, który nie wyraził zainteresowania ofertą firmy, ale został zakwalifikowany przez specjalistę ds. sprzedaży lub marketingu do grupy docelowej (targetu).

Omnichannel marketing (marketing wielokanałowy)

Marketing

Strategia docierania do klienta z wykorzystaniem wielu kanałów jednocześnie (online i offline).

On-Premise (chmura prywatna)

Technologia

On-Premise to „tradycyjny” model hostingu. Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta, która pozostaje jego wyłączną własnością. Do klienta należy również utrzymanie całego niezbędnego sprzętu.

OOTB, out of the box (wtyczka, plugin)

Technologia

OOTB (out of the box) – żargonowe określenie funkcji programu komputerowego lub sprzętu, możliwej do uzyskania bez instalacji jakichkolwiek rozszerzeń sprzętowych lub programowych; funkcja dostępna jak „po wyjęciu z pudełka”.

Open Rate

Marketing

Statystyka wskazująca na efektywność wysłanej kampanii emailingowej. Jest to wskaźnik pokazujący, ile wiadomości zostało otwartych.

Open Source

Proces wdrożeniaTechnologia

Oprogramowanie, które można swobodnie wykorzystywać, kopiować, modyfikować i rozpowszechniać. Kod źródłowy takiego rozwiązania musi być udostępniany publicznie. Może ale nie musi wiązać się z opłatami licencyjnymi.

Oprogramowanie (Software)

Technologia

Oprogramowanie tworzą programiści w procesie programowania. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w wyznaczonym przez twórcę zakresie.

Określenie „oprogramowanie” może funkcjonować jako synonim terminów „program komputerowy” oraz „aplikacja”, przy czym stosuje się je zazwyczaj na oznaczenie większych programów oraz ich zbiorów.

PaaS (Platform as a Service)

Technologia

PaaS (Platform as a Service) – model usługi chmurowej skierowany głównie do programistów. Polega na udostępnieniu im wirtualnego środowiska pracy.

Phishing

Technologia

Jest to podszywanie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji. Słowo odnosi się do „łowienia” i brzmi podobnie do słowa „fishing” (z ang: łowienie ryb).

Procesy CRM

Proces wdrożenia

Zestaw zorganizowanych działań i interakcji prowadzonych przez firmę w celu zarządzania relacjami z klientami. Procesy CRM obejmują wiele różnych działań i etapów, które mają na celu zarządzanie każdym aspektem interakcji z klientami.

Product Backlog

Proces wdrożenia

Uporządkowana według priorytetu lista wymagań dotyczących powstającego oprogramowania.

Product Marketing (marketing produktu)

Marketing

Proces wprowadzenia produktu na rynek i nadzorowania jego ogólnego sukcesu poprzez stymulowanie popytu. Prowadzi do rozwoju produktu oraz zwiększenia świadomości marki.

Product Owner (koordynator projektu)

Proces wdrożenia

Osoba, która ściśle współpracuje z zespołem deweloperskim podczas wytwarzania oprogramowania i reprezentuje interesy klienta.

Prompt

Technologia

Krótka sekwencja tekstu lub polecenia, które jest używane do komunikacji z modelami językowymi. Jest to rodzaj wejścia, które użytkownik dostarcza modelowi, aby uzyskać pożądane odpowiedzi lub wyniki. Prompt powinien określać temat, pytanie lub polecenie, na które użytkownik oczekuje odpowiedzi.

Proof of Concept

Sprzedaż

Demonstracja produktu, usługi lub rozwiązania w kontekście sprzedaży. Proof of Concept powinien wykazać, że wymagania klienta zostaną spełnione.

Prospect (Odbiorca)

Sprzedaż

Potencjalny klient, który został zakwalifikowany jako spełniający określone kryteria wskazujące na zdolność i prawdopodobieństwo zakupu, który nie wyraził jeszcze zainteresowania ofertą.

Prospecting

Sprzedaż

Czynności wykonywane przez przedstawicieli handlowych lub specjalistów ds. rozwoju sprzedaży w celu identyfikacji potencjalnych klientów i oceny prawdopodobieństwa ich konwersji.

Przyrost

Sprzedaż

zwiększenie się liczby czegoś, różnica między początkową a końcową wartością pewnej wzrastającej wielkości.

Rapid Application Development (RAD)

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów. Umożliwia to uzyskanie pewnego efektu już w pierwszych krokach programistycznych.

Refinement

Proces wdrożenia

Spotkanie, podczas którego omawiane są nowe wymagania odnośnie systemu.

Relationship Intelligence

Technologia

Rodzaj aplikacji, które „inteligentnie” przeszukują i filtrują informacje dostępne w Internecie o firmach lub osobach.

Responsywność aplikacji (Responsive Web Design)

Technologia

Responsive Web Design (RWD) to technika projektowania witryn w taki sposób, aby ich wygląd dostosowywał się do rozmiaru okna przeglądarki.

Strona utworzona tą techniką wyświetla się dobrze na dużych ekranach oraz na smartfonach i tabletach. Obsługuje też różne rozdzielczości w zależności od przekątnej ekranu, na jakim aplikacja webowa, czy strona internetowa ma być wyświetlona.

Retargeting / remarketing

Marketing

Wykorzystanie narzędzi śledzących witrynę do kierowania odwiedzających w inne miejsce – na przykład za pomocą reklam displayowych lub e-mail marketingu – i nakłonienia ich do konwersji.

Retencja pracowników

Customer service

Wskaźnik, który obrazuje zdolność firmy do zatrzymania pracowników, co jest kluczowe z punktu widzenia biznesu, a zwłaszcza kosztów, które pochłania retencja i wykształcenie kolejnej kadry.

Retrospektywa

Proces wdrożenia

Spotkania służące do podsumowania Sprintu, tj. weryfikacji oraz identyfikacji i uporządkowaniu istotnych elementów, które sprawdziły się w dotychczasowym działaniu oraz takich, które kwalifikują się do usprawnienia w przyszłości.

Roadmapa produktu

Sprzedaż

ogólny plan, który opisuje wizję rozwoju produktu. Pozwala na sformułowanie punktu, do którego trzeba doprowadzić rozwój produktu.

RODO (GDPR)

Technologia

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o przepływie danych osobowych.

ROI – Return on investment (zwrot z inwestycji)

MarketingSprzedaż

Zysk finansowy wygenerowany na skutek poniesionego wydatku. ROI wyrażany jest jako procent lub wskaźnik (zrealizowany zysk finansowy podzielony przez wydatki początkowe).

SaaS (Software as a Service)

Technologia

SaaS (Software as a Service) – model hostingu w chmurze, gdzie w ramach opłaty abonamentowej uzyskuje się dostęp do systemu w pełni utrzymywanego przez dostawcę usług (niekoniecznie producenta), który bierze odpowiedzialność za aktualizacje i stabilność działania aplikacji.

Scrum

Proces wdrożeniaTechnologia

Jeden ze sposobów podejścia do realizacji złożonych projektów. Wywodzi się z nurtu Agile, czyli zwinności w wytwarzaniu oprogramowania. Scrum nie jest metodyką, a jedynie tzw. frameworkiem, czyli ramą strukturalną, w której organizuje się pracę. 

Wspomniana rama wyznaczana jest poprzez zestaw praktyk, zasad oraz wartości mających swoje korzenie w podejściu Lean Thinking.

Więcej informacji o tym, jak pracuje się w Scrumie — TUTAJ.

Scrum Master

Proces wdrożenia

Osoba odpowiedzialna za opiekę nad zespołem deweloperskim i kontrolę procesu wytwarzania oprogramowania.

Segmentacja

Marketing

Segmentacja jest strategicznym narzędziem wykorzystywanym w celu podziału bazy klientów na wykluczające się zbiory, którym nadaje się odpowiedni priorytet oraz do których kierowany jest określony przekaz marketingowy. Cztery najpopularniejsze podejścia to segmentacja demograficzna (firmograficzna dla B2B), oparta na potrzebach, behawioralna i wartościowa.

Self-service

Customer service

Pakiet narzędzi ułatwiający klientowi samodzielne odnalezienie pomocy w momencie, gdy pojawił się problem.

SEO – Search Engine Optimization

Marketing

Wykorzystanie technik poprawy kwalifikowanego ruchu na stronach internetowych. SEO analizuje charakter i intencje wyszukiwań, aby zapewnić trafne wyniki wyszukiwania i poprawić wrażenia użytkownika.

Service Level Agreement (SLA)

Proces wdrożenia

umowa utrzymania i systematycznego poprawiania poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników.

Service-Level Agreement (SLA)

Sprzedaż

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług i systematycznego poprawiania ustalonego między usługodawcą a usługobiorcą poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników.

Shadow IT

Technologia

Wykorzystanie urządzeń czy oprogramowania, które nie zostały zatwierdzone lub nie są wspierane przez dział IT danej organizacji, co może zagrażać bezpieczeństwu danych i całego środowiska IT.

Sieci neuronowe

Technologia

System przetwarzania informacji, którego budowa i zasada działania są wzorowane na funkcjonowaniu biologicznego systemu nerwowego.

Social CRM

Technologia

Social CRM to aplikacja do zarządzania relacjami z klientami firmy oparta na powszechnie rozumianych regułach portalu społecznościowego oraz zintegrowana z takimi platformami.

Social Media Marketing

Marketing

Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania marki firmy, zwiększania sprzedaży i generowania ruchu na witrynie. Obejmuje działania płatne, samodzielne i pozyskane (paid, owned, earned); w tym: publikowanie angażujących treści na profilach indywidualnych i firmowych, obserwowanie aktywności potencjalnych klientów oraz angażowanie ich do wypowiedzi, analizowanie wyników i przeprowadzanie kampanii reklamowych.

Social Selling

Sprzedaż

Proces kształtowania popytu i generowania leadów za pomocą  mediów społecznościowych. Służy:

  • angażowaniu odbiorców,
  • tworzeniu i wzmacnianiu relacji,
  • zasilaniu lejka sprzedażowego.

Software House

Technologia

Przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania. Przede wszystkim dedykowanych aplikacji i oprogramowaniem na zamówienie.

Software Requirement Specification (SRS)

Proces wdrożenia

Software Requirement Specification (SRS) to szczegółowa specyfikacja wymagań dotyczących oprogramowania w ostatecznym kształcie.

Software Requirements Specification (SRS)

Proces wdrożenia

to dokument zawierający wszystkie zidentyfikowane wymagania wobec powstającego oprogramowania. Stanowi odbicie planowanej architektury systemu i może być uzupełniany o informacje dotyczące sposobu zrealizowania rozpoznanych potrzeb.

Sprint (iteracja)

Proces wdrożenia

Zwykle 2-tygodniowy okres, w którym realizowane są prace w celu osiągnięcia kolejnego działającego fragmentu systemu stanowiącego przyrost oprogramowania.

Sprint Backlog

Proces wdrożenia

Lista prac do wykonania przez zespół deweloperski w ramach jednego Sprintu.

Sprint Planning

Proces wdrożenia

Spotkanie, podczas którego ustalane są cele Sprintu oraz zakres niezbędnych prac i sposób ich realizacji.

Sprint Review

Proces wdrożenia

Prezentacja gotowego rezultatu pracy wykonanej w Sprincie, tj. prezentacja funkcjonalności nowego przyrostu oprogramowania.

Sprzedaż B2B

Sprzedaż

Transakcje zawierane między przedsiębiorcami. Sprzedaż B2B charakteryzuje: obecność wieloosobowego komitetu zakupowego, wysoki poziom zorientowania konsumentów w ofercie, wydłużony proces sprzedażowo-zakupowy, wysoka kwota transakcji.

Sprzedaż B2C

Sprzedaż

Transakcje zawierane  między przedsiębiorstwem a klientem indywidualnym na osobisty użytek konsumenta.

Sprzedaż bezpośrednia (Direct Sales)

Sprzedaż

Sprzedaż bezpośrednia (znana również jako sprzedaż terenowa) to kanał sprzedaży osobistej wykorzystywany obecnie głównie przez organizacje typu Business-to-Business (B2B).

Sprzedaż Inbound (Inbound Sales)

Sprzedaż

Sprzedaż inicjowana przez potencjalnych klientów.

Sprzedaż Outbound (aktywna sprzedaż)

Sprzedaż

Sprzedaż inicjowana przez handlowca lub zespól handlowców w organizacji.

SQL injection

Technologia

Rodzaj ataku komputerowego, w którym atakujący wykorzystuje nieodpowiednie lub niewystarczające zabezpieczenia w aplikacji internetowej, aby wstrzyknąć złośliwy kod SQL do zapytania bazy danych.

Strategia marketingowa

Marketing

Szczegółowy plan działania prowadzący do osiągnięcia określonego celu marketingowego, na ogół dotarcia do określonej grupy odbiorców i przekształcenia ich w klientów (konwersja).

Strategia marki (brand strategy)

Marketing

Plan działania w obszarze marketingu, który zakłada osiągnięcie określonych celów. Na przykład:

  • wzrost świadomości marki na rynku,
  • ukształtowanie wizerunku marki,
  • uzyskanie silnej pozycji na rynku,
  • wzrost lojalności klientów,
  • poprawa rozpoznawalności marki.

Strategia sprzedaży

Sprzedaż

Szczegółowy plan działania mający na celu zwiększenie wydajności sprzedaży.

Strategia wejścia na rynek (Go-to-Market Strategy )

MarketingSprzedaż

Szczegółowy plan „wejścia na rynek”, który opisuje, w jaki sposób organizacja może nawiązać kontakt z klientami, aby przekonać ich do zakupu produktu lub usługi i uzyskać przewagę konkurencyjną. Strategia GTM obejmuje taktyki związane z cenami, sprzedażą i jej kanałami, podróżą zakupową, wprowadzaniem nowych produktów lub usług, rebrandingiem produktu lub wprowadzeniem produktu na nowy rynek.

Structured Query Language (SQL)

Technologia

To język zapytań, przy pomocy którego komunikujesz się z bazą danych. Do operacji, które są wykonywane na bazach danych, zalicza się wyświetlanie interesujących danych, modyfikowanie ich czy usuwanie oraz optymalizacja.

Szansa sprzedażowa

Sprzedaż

Potencjalna transakcja sprzedaży lub inne zdarzenie generujące przychody.

Targeting (targetowanie)

Marketing

Namierzanie osób pasujących do grupy odbiorców (segmentu) i kierowanie do nich właściwego przekazu marketingowego. Wyróżnia się targetowanie: kontekstowe, predykcyjne i na podstawie danych demograficznych odbiorców.

Time & Material

Proces wdrożenia

Rozliczenie na podstawie czasu i zasobów poświęconych w projekcie. Dzięki takiemu podejściu można swobodnie sterować przebiegiem projektu, swobodnie dobierać funkcje lub decydować o ich ograniczeniu. Przeciwieństwo Fixed Price. Sprzyja rozliczeniu projektów zwinnych (Agile).

Umowa wdrożeniowa

Proces wdrożenia

dokument, na podstawie którego wykonawca dokonuje wdrożenia określonego systemu w środowisku informatycznym, czemu często towarzyszą szkolenia pracowników, migracja danych i produkcyjne uruchomienie systemu.

Upgrade

Technologia

Upgrade to proces wymiany narzędzia na nowe i bardziej funkcjonalne. Służy ulepszeniu sprzętu komputerowego (hardware) lub oprogramowania (software).

User adoption

Proces wdrożeniaTechnologia

User adoption to proces, w wyniku którego użytkownicy oprogramowania zaczynają z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem.

User Experience (UX)

MarketingTechnologia

Wrażenie związane z użytkowaniem systemu informatycznego lub innego produktu czy rozwiązania.

User Story (historyjka użytkownika)

Proces wdrożenia

User Story to metoda opisywania wymagań przy tworzeniu oprogramowania w metodykach zwinnych. Historyjki są zazwyczaj pisane z perspektywy użytkownika końcowego. Stosowany jest prosty język, który jest zrozumiały zarówno przez programistów, jak i osoby nietechniczne (np. analitycy, projektanci, menedżerowie).

Typowa historyjka użytkownika jest napisana według następującego szablonu:

Jako <użytkownik> chcę <potrzeba>, żeby <cel do osiągnięcia>.

User Story Point

Technologia

określenie poświęcenia czasu na wykonanie danego elementu w zależności do innych elementów. Określenie o ile jedna „historyjka”, jest większa lub mniejsza od innych.

USP, Unique Selling Point, Unique Selling Proposition (Unikatowa cecha oferty)

Sprzedaż

Działania oparte o unikalną propozycję sprzedaży. Koncentruje się ona na elementach, które wyróżniają produkt na tle innych. USP przekłada się na konkretne korzyści dla klientów: poprawia ich standard życia lub rozwiązuje problem.

Value Proposition

Marketing

Wartość (lub korzyść), którą towar lub usługa oferuje potencjalnym konsumentom.

Waterfall (metodyka kaskadowa)

Proces wdrożenia

Waterfall to tradycyjna metodyka realizacji projektów wdrożeniowych.

Jej sednem jest szczegółowy plan zakładający sekwencyjną realizację poszczególnych etapów. W modelu kaskadowym fazy projektowe rozumiane są jako następujące po sobie, odrębne czynności. Ze względu na podstawową cechę metodyki kaskadowej, tj. określony budżet, kluczowym etapem projektu jest sporządzenie szczegółowej specyfikacji wymagań (ang. Software Requirement Specification), w tym listy koniecznych do zrealizowania prac mieszczących się w uzgodnionej obustronnie cenie (Fixed Price).

Workflow

Technologia

Seria/sekwencja zadań, zdarzeń, interakcji, czynności niezbędnych do ukończenia procesu.

Xaas (Everything as a Service)

Technologia

Xaas (Everything/Anything as a Service, Wszystko jako usługa) – przekształcenie jednorazowych kupujących w subskrybentów usług, którzy otrzymują stałe korzyści z produktu.

Everything as a Service to model polegający na tym, że wszystkie produkty albo narzędzia, które do tej pory były dostępne stacjonarnie lub instalowane lokalnie są oferowane w formie usługi. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego cloud computing lub inne rozwiązania pozwalające na zdalny dostęp do usług.

Zespół deweloperski

Proces wdrożenia

Grupa osób odpowiedzialnych za wytworzenie kodu i dostarczenie przyrostu oprogramowania.

Scroll to Top