Glosariusz

Account Based Marketing

MarketingSprzedaż

Strategia wejścia na rynek i działań marketingowych ukierunkowana na konkretnych kontrahentów.

Affiliate marketing (Marketing afiliacyjny)

Marketing

Działania oparte na prowizji wypłacanej stowarzyszonym partnerom przez zleceniodawcę za wygenerowanie ruchu (leady) lub sprzedaż. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od skuteczności prowadzonych działań marketingowych.

Agile

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka pracy w projektach związanych z oprogramowaniem, która polega na dostarczaniu rezultatów wspólnej pracy w przyrostach; zgodnie z zasadami Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania.

AGPL3

Technologia

Oznaczenie licencji wolnego oprogramowania zaprojektowanego, aby naprawić niedoskonałości zwykłej licencji GNU GPL, gdy nie dochodzi w rzeczywistości do dystrybucji oprogramowania, co nie nakłada na użytkownika kodu źródłowego aplikacji.

Analiza przedwdrożeniowa

Proces wdrożenia

Ma za zadanie określić zakres potrzeb klienta. Daje możliwość kontroli nad projektem oraz zapobiega występowaniu problemów na etapie realizacji. Dzięki analizie dostawca wie, dokładnie czego oczekuje klient i jak te wymagania spełnić.

Anonimizacja danych

Technologia

Metoda przekształcenia danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Applicant Tracking System (ATS)

Technologia

System do śledzenia aplikacji kandydata w trakcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Application Programming Interface (API)

Technologia

Składa się z trzech głównych elementów procedury, protokołów, narzędzi. Interfejsy API są potrzebne do łączenia aplikacji, dzięki czemu mogą one wykonywać zaprojektowaną funkcję, która zwykle jest zbudowana wokół udostępniania danych i wykonywania predefiniowanych procesów.

Artificial Intelligence (AI)

Technologia

Sztuczna inteligencja, która wykorzystuje zaawansowane analizy i techniki oparte na logice, w tym uczenie maszynowe, do interpretowania zdarzeń, wspomagania i automatyzacji decyzji oraz podejmowania działań.

Benchmarking

Sprzedaż

Benchmarking to proces porównywania i analizowania działań, procesów, produktów lub usług własnej organizacji z najlepszymi praktykami, standardami branżowymi lub osiągnięciami konkurencji w celu identyfikacji obszarów do doskonalenia i osiągnięcia lepszych wyników.

Bezpieczeństwo cyfrowe (cyberbezpieczeństwo)

Technologia

Zespoły, polityka, procesy i technologie ustanowione w celu ochrony zasobów cybernetycznych.

Big Data

Technologia

Zasoby informacyjne o dużej objętości, dużej szybkości i dużej różnorodności, które wymagają opłacalnych, innowacyjnych form przetwarzania.

Bloatware

Technologia

Bloatware to oprogramowanie, które charakteryzuje się nadmierną ilością zbędnych funkcji, które zajmują dużo miejsca na dysku i zużywają zasoby systemowe.

Bloatware zużywa zasoby serwera, ale nie oferuje w zamian odpowiedniego poziomu użyteczności.

Bug (błąd)

Technologia

Usterka systemu powodująca jego nieprawidłowe działanie; wynikająca z błędu człowieka na jednym z etapów tworzenia oprogramowania, zwykle podczas tworzenia kodu źródłowego, niekiedy także na etapie projektowania.

Business Intelligence (BI)

Technologia

Rozwiązania technologiczne ułatwiające podejmowanie analitycznie uzasadnionych decyzji biznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Business Process Management (BPM)

Technologia

Podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, w którym wykorzystywane są różne metody optymalizacji analizy, doskonalenia i automatyzacji procesów biznesowych.

Business to Business (B2B)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami.

Business to Customer/Client/Consumer (B2C)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi.

Call Center

Customer service

Grupa ludzi lub dział, w którym pracownicy odbierają i wykonują dużą liczbę połączeń telefonicznych. Call center może mieć klientów wewnętrznych (np. help desk) lub klientów zewnętrznych (np. centra obsługi klienta i wsparcia).

Organizacja, w której w skoordynowany sposób wykorzystuje się zarówno telefoniczne, jak i nietelefoniczne kanały komunikacji z klientami (np. pocztę e-mail lub Internet) nazywana jest contact center.

Chart

Sprzedaż

Wykres, diagram, tabela.

Scroll to Top