Glosariusz

B2B (Business to Business)

Customer serviceMarketingSprzedaż

B2B (Business to Business) to określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami.

B2C (Business to Customer)

Customer serviceMarketingSprzedaż

B2C (Business to Customer/Client/Consumer) to określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi.

Call Center

Customer service

Grupa ludzi lub dział, w którym pracownicy odbierają i wykonują dużą liczbę połączeń telefonicznych. Call center może mieć klientów wewnętrznych (np. help desk) lub klientów zewnętrznych (np. centra obsługi klienta i wsparcia).

Organizacja, w której w skoordynowany sposób wykorzystuje się zarówno telefoniczne, jak i nietelefoniczne kanały komunikacji z klientami (np. pocztę e-mail lub Internet) nazywana jest contact center.

Customer Experience (CX)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Podejście biznesowe, które zakłada troskę o doświadczenie klienckie w kontakcie z organizacją na każdym etapie zaawansowania wzajemnej relacji.

Customer Service

Customer service

Wszystkie interakcje między klientem a dostawcą produktu lub usługi, zarówno w momencie sprzedaży, jak i później.

Employee Engagement

Customer service

Stopień, w jakim pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy,  oddani organizacji i wkładają wysiłek w wykonywane obowiązki.

Employee Experience (EX)

Customer service

doświadczenia pracownika z pracodawcą na wszystkich polach i etapach działania, poczynając od procesu rekrutacji, przez rozwój w firmie aż po odejście z organizacji.

H2H (Human to Human)

Customer serviceMarketingSprzedaż

H2H (Human to Human) to sposób prowadzenia biznesu opartego na osobistych relacjach i długoletnim zaufaniu.

Retencja pracowników

Customer service

Wskaźnik, który obrazuje zdolność firmy do zatrzymania pracowników, co jest kluczowe z punktu widzenia biznesu, a zwłaszcza kosztów, które pochłania retencja i wykształcenie kolejnej kadry.

Self-service

Customer service

Pakiet narzędzi ułatwiający klientowi samodzielne odnalezienie pomocy w momencie, gdy pojawił się problem.

Scroll to Top