Glosariusz

Business to Business (B2B)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami.

Business to Customer/Client/Consumer (B2C)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi.

Call Center

Customer service

Grupa ludzi lub dział, w którym pracownicy odbierają i wykonują dużą liczbę połączeń telefonicznych. Call center może mieć klientów wewnętrznych (np. help desk) lub klientów zewnętrznych (np. centra obsługi klienta i wsparcia).

Organizacja, w której w skoordynowany sposób wykorzystuje się zarówno telefoniczne, jak i nietelefoniczne kanały komunikacji z klientami (np. pocztę e-mail lub Internet) nazywana jest contact center.

Customer Experience (CX)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Podejście biznesowe, które zakłada troskę o doświadczenie klienckie w kontakcie z organizacją na każdym etapie zaawansowania wzajemnej relacji.

Customer Service

Customer service

Wszystkie interakcje między klientem a dostawcą produktu lub usługi, zarówno w momencie sprzedaży, jak i później.

Employee Engagement

Customer service

Stopień, w jakim pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy, oddani organizacji i wkładają wysiłek w wykonywane obowiązki.

Employee Experience (EX)

Customer service

Doświadczenia pracownika z pracodawcą na wszystkich polach i etapach działania, poczynając od procesu rekrutacji, przez rozwój w firmie aż po odejście z organizacji.

Human to Human (H2H)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Sposób prowadzenia biznesu opartego na osobistych relacjach i długoletnim zaufaniu.

Retencja pracowników

Customer service

Wskaźnik, który obrazuje zdolność firmy do zatrzymania pracowników, co jest kluczowe z punktu widzenia biznesu, a zwłaszcza kosztów, które pochłania retencja i wykształcenie kolejnej kadry.

Self-service

Customer service

Self-service to usługa lub system, który umożliwia użytkownikom samodzielne wykonywanie określonych zadań lub transakcji bez konieczności interakcji z personelem obsługi. Może to obejmować korzystanie z automatów, aplikacji mobilnych, stron internetowych lub innych interaktywnych narzędzi.

Scroll to Top