Glosariusz

Account Based Marketing

MarketingSprzedaż

Strategia wejścia na rynek i działań marketingowych ukierunkowana na konkretnych kontrahentów.

Affiliate marketing (marketing afiliacyjny)

Marketing

Działania oparte na prowizji wypłacanej stowarzyszonym partnerom przez zleceniodawcę za wygenerowanie ruchu (leady) lub sprzedaż. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od skuteczności prowadzonych działań marketingowych.

B2B (Business to Business)

Customer serviceMarketingSprzedaż

B2B (Business to Business) to określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami.

B2C (Business to Customer)

Customer serviceMarketingSprzedaż

B2C (Business to Customer/Client/Consumer) to określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi.

Clickbait

Marketing

Treści, których głównym celem jest przyciągnięcie uwagi i zachęcenie odwiedzających do kliknięcia linku do określonej strony internetowej, cyfrowego doświadczenia lub wydarzenia.

Content Marketing

Marketing

Strategia tworzenia i dystrybucji wartościowych, odpowiednich i spójnych treści, mających na celu przyciągnięcie i utrzymanie uwagi jasno określonej grupy odbiorców i doprowadzenie do rentownego dla marki działania klienta.

Corporate Identity (CI)

Marketing

Elementy wizualne takie jak logotyp, nazwa, slogan, kolorystyka, zestaw czcionek itp., które reprezentują i wyróżniają markę w świadomości konsumentów.

CTR (Click-through rate)

Marketing

Współczynnik klikalności używany w marketingu internetowym w celu analizy wyników kampanii. Procentowo określa liczbę kliknięć w stosunku do liczby wyświetleń reklam.

Customer Experience (CX)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Podejście biznesowe, które zakłada troskę o doświadczenie klienckie w kontakcie z organizacją na każdym etapie zaawansowania wzajemnej relacji.

Customer Journey

MarketingSprzedaż

Narzędzie, które pomaga marketerom lub sprzedawcom zrozumieć motywację klienta oraz określić stadium zaawansowania wzajemnej relacji. Na podstawie Customer Journey dobiera się treści przydatne na konkretnym etapie procesu zakupowego, a także planuje kolejne działania sprzedażowe.

Customer lifecycle

MarketingSprzedaż

Obejmuje kilka głównych etapów, które obejmują następujące fazy: pozyskiwanie klientów, angażowanie klientów, sprzedaż, dostarczanie wartości i utrzymanie klientów. Każdy etap ma swoje cechy i wymaga różnych strategii i działań marketingowych.

Data-Driven Marketing

Marketing

Działania marketingowe podejmowane na podstawie danych uzyskanych w wyniku interakcji z klientami. Służy ulepszeniu i personalizowaniu doświadczenia klienta z marką.

Demand generation

Marketing

strategia marketingowa dążąca do wzrostu świadomości konsumentów i ich zainteresowania produktami lub usługami firmy i wzrostu sprzedaży. W ramach tej strategii wykorzystywane są zarówno działania Outbound Marketingowe, Inbound Marketingowe, jak i nastawienie na budowanie marki.

E-mail Marketing

Marketing

Strategia wykorzystania kanału E-mail do dostarczania i optymalizowania wiadomości marketingowych — takich jak newsletter lub kontekstowa, spersonalizowana komunikacja w czasie rzeczywistym — w celu wspierania zaangażowania klienta.

Grywalizacja (Gamification)

MarketingTechnologia

Grywalizacja to wykorzystanie mechaniki gry i projektowania doświadczeń do cyfrowego angażowania i motywowania ludzi do osiągania celów. Grywalizacja odróżnia się od gier oraz programów lojalnościowych, tym, że wyłącznie „nakłania” do zdobywania nagród czy przechodzenia na wyższe poziomy.

H2H (Human to Human)

Customer serviceMarketingSprzedaż

H2H (Human to Human) to sposób prowadzenia biznesu opartego na osobistych relacjach i długoletnim zaufaniu.

Inbound Marketing

Marketing

Technika marketingu treści, działań social media oraz pozycjonowania w wyszukiwarkach — prowadząca do „przyciągania” potencjalnych klientów na stronę internetową lub innego punktu kontaktu z firmą.

Influencer Marketing

Marketing

Rodzaj marketingu w mediach społecznościowych, który polega na udzielaniu rekomendacji lub wzmiankowaniu o marce i/lub jej produktach/usługach przez osoby o uznanym statusie influencera. Influencer marketing polega na wywieraniu wpływu na określoną grupę odbiorców przez autorytet lub osobę rozpoznawalną.

Landing Page (strona lądowania)

Marketing

Strona internetowa, która służy konkretnej kampanii marketingowej. Użytkownicy są na nią kierowani bezpośrednio z wyszukiwarki lub innych kanałów (E-mail, social media, kody QR, przekierowania w ramach witryny itp.). Jest to niezbędny element kampanii lead generation. Strona lądowania pozwala zidentyfikować źródło pozyskania klienta, konwertować, odróżniać kampanie i badać ich skuteczność.

Lead Generation

Marketing

Proces zbierania danych od potencjalnych nabywców (zwykle adresów E-mail czy numerów telefonów).

Lead Nurturing (karmienie wiedzą)

Marketing

Wieloetapowy, coraz częściej zautomatyzowany proces, którego celem jest pozyskanie wartościowych leadów sprzedażowych oraz przygotowanie ich do świadomego zakupu.

Marketing Automation (automatyzacja marketingu)

Marketing

Sposób na wykonanie powtarzalnych lub masowych operacyjnych działań marketingowych przy pomocy oprogramowania IT. Jest to również klasa systemów informatycznych.

Oprogramowanie Marketing Automation pomaga marketerom w segmentacji odbiorców, zarządzaniu danymi klientów i projektowaniu kampanii. Oferuje funkcje takie jak: masowa wysyłka wiadomości, tworzenie formularzy kontaktowych, pop-upów czy stron lądowania, śledzenie aktywności na stronie internetowej a czasem nawet monitoring social media oraz optymalizacja pozycjonowania (SEM).

Marketing B2B (Business to Business)

Marketing

Zestaw technik marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, którzy kierują swoje produkty i/lub usługi do klienta biznesowego. Głównym celem jest poprawa jakości leadów, wzrost konwersji oraz wygenerowanie sprzedaży.  Od marketingu B2C odróżniają go: sposób komunikacji, metody docierania z przekazem oraz rozłożenie procesu w czasie.

Marketing B2C (Business to Customer)

Marketing

Zestaw technik marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, którzy kierują swoje produkty i/lub usługi do klienta indywidualnego. Głównym celem jest poprawa jakości leadów, wzrost konwersji oraz wygenerowanie sprzedaży.  Od marketingu B2B odróżniają go: sposób komunikacji, metody docierania z przekazem oraz rozłożenie procesu w czasie.

Marketing mix

Marketing

Działania, które mają na celu przybliżenie konsumentów do  marki oraz doprowadzenie ich do zakupu. Na klasyczny marketing mix składają się cztery elementy: cena, promocja, produkt i kanał dystrybucji.

Marketing qualified lead (MQL)

Marketing

To inaczej kwalifikowany lead marketingowy. Tak określa się osobę, która przeszła wstępną kwalifikację, jest zainteresowana produktem, ale nie jest gotowa na zakup.

Marketplace

MarketingSprzedażTechnologia

Marketplace to platforma oferująca towary wielu sprzedawców internetowych w jednym miejscu.

Podstawową zaletą marketplace jest niemal natychmiastowy dostęp do bardzo dużej liczby klientów, bez większych inwestycji w marketing.

Net Promoter Score (NPS)

MarketingSprzedaż

Wskaźnik używany do oceny ogólnego zadowolenia klienta i tego, jak prawdopodobne jest, że poleci firmę osobom ze swojego otoczenia.

W ankiecie Net promoter Score należy odpowiedzieć na pytanie: „Jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś/poleciłabyś naszą ofertę (produkt, usługę lub firmę) przyjacielowi lub koledze/przyjaciółce lub koleżance?”

Ci, którzy przyznają ocenę na poziomie 10 lub 9 należą do grona zdecydowanych promotorów marki.

Ocenę 7 lub 8 zostawiają klienci pozostawieni z poczuciem obojętności. Natomiast między 6 a 0 klasyfikowani są krytycy produktów lub usług.

Net Promoter Score i NPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bain & Co., Fred Reichheld i Satmetrix Systems.

Odbiorca (prospekt)

MarketingSprzedaż

Potencjalny klient, który nie wyraził zainteresowania ofertą firmy, ale został zakwalifikowany przez specjalistę ds. sprzedaży lub marketingu do grupy docelowej (targetu).

Omnichannel marketing (marketing wielokanałowy)

Marketing

Strategia docierania do klienta z wykorzystaniem wielu kanałów jednocześnie (online i offline).

Open Rate

Marketing

Statystyka wskazująca na efektywność wysłanej kampanii emailingowej. Jest to wskaźnik pokazujący, ile wiadomości zostało otwartych.

Product Marketing (marketing produktu)

Marketing

Proces wprowadzenia produktu na rynek i nadzorowania jego ogólnego sukcesu poprzez stymulowanie popytu. Prowadzi do rozwoju produktu oraz zwiększenia świadomości marki.

Retargeting / remarketing

Marketing

Wykorzystanie narzędzi śledzących witrynę do kierowania odwiedzających w inne miejsce – na przykład za pomocą reklam displayowych lub e-mail marketingu – i nakłonienia ich do konwersji.

ROI – Return on investment (zwrot z inwestycji)

MarketingSprzedaż

Zysk finansowy wygenerowany na skutek poniesionego wydatku. ROI wyrażany jest jako procent lub wskaźnik (zrealizowany zysk finansowy podzielony przez wydatki początkowe).

Segmentacja

Marketing

Segmentacja jest strategicznym narzędziem wykorzystywanym w celu podziału bazy klientów na wykluczające się zbiory, którym nadaje się odpowiedni priorytet oraz do których kierowany jest określony przekaz marketingowy. Cztery najpopularniejsze podejścia to segmentacja demograficzna (firmograficzna dla B2B), oparta na potrzebach, behawioralna i wartościowa.

SEO – Search Engine Optimization

Marketing

Wykorzystanie technik poprawy kwalifikowanego ruchu na stronach internetowych. SEO analizuje charakter i intencje wyszukiwań, aby zapewnić trafne wyniki wyszukiwania i poprawić wrażenia użytkownika.

Social Media Marketing

Marketing

Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania marki firmy, zwiększania sprzedaży i generowania ruchu na witrynie. Obejmuje działania płatne, samodzielne i pozyskane (paid, owned, earned); w tym: publikowanie angażujących treści na profilach indywidualnych i firmowych, obserwowanie aktywności potencjalnych klientów oraz angażowanie ich do wypowiedzi, analizowanie wyników i przeprowadzanie kampanii reklamowych.

Strategia marketingowa

Marketing

Szczegółowy plan działania prowadzący do osiągnięcia określonego celu marketingowego, na ogół dotarcia do określonej grupy odbiorców i przekształcenia ich w klientów (konwersja).

Strategia marki (brand strategy)

Marketing

Plan działania w obszarze marketingu, który zakłada osiągnięcie określonych celów. Na przykład:

  • wzrost świadomości marki na rynku,
  • ukształtowanie wizerunku marki,
  • uzyskanie silnej pozycji na rynku,
  • wzrost lojalności klientów,
  • poprawa rozpoznawalności marki.

Strategia wejścia na rynek (Go-to-Market Strategy )

MarketingSprzedaż

Szczegółowy plan „wejścia na rynek”, który opisuje, w jaki sposób organizacja może nawiązać kontakt z klientami, aby przekonać ich do zakupu produktu lub usługi i uzyskać przewagę konkurencyjną. Strategia GTM obejmuje taktyki związane z cenami, sprzedażą i jej kanałami, podróżą zakupową, wprowadzaniem nowych produktów lub usług, rebrandingiem produktu lub wprowadzeniem produktu na nowy rynek.

Targeting (targetowanie)

Marketing

Namierzanie osób pasujących do grupy odbiorców (segmentu) i kierowanie do nich właściwego przekazu marketingowego. Wyróżnia się targetowanie: kontekstowe, predykcyjne i na podstawie danych demograficznych odbiorców.

User Experience (UX)

MarketingTechnologia

Wrażenie związane z użytkowaniem systemu informatycznego lub innego produktu czy rozwiązania.

Value Proposition

Marketing

Wartość (lub korzyść), którą towar lub usługa oferuje potencjalnym konsumentom.

Scroll to Top