Glosariusz

Agile

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka pracy w projektach związanych z oprogramowaniem, która polega na dostarczaniu rezultatów wspólnej pracy w przyrostach; zgodnie z zasadami Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania.

AGPL3

Technologia

Oznaczenie licencji wolnego oprogramowania zaprojektowanego, aby naprawić niedoskonałości zwykłej licencji GNU GPL, gdy nie dochodzi w rzeczywistości do dystrybucji oprogramowania, co nie nakłada na użytkownika kodu źródłowego aplikacji.

Anonimizacja danych

Technologia

Metoda przekształcenia danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Applicant Tracking System (ATS)

Technologia

System do śledzenia aplikacji kandydata w trakcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Application Programming Interface (API)

Technologia

Składa się z trzech głównych elementów procedury, protokołów, narzędzi. Interfejsy API są potrzebne do łączenia aplikacji, dzięki czemu mogą one wykonywać zaprojektowaną funkcję, która zwykle jest zbudowana wokół udostępniania danych i wykonywania predefiniowanych procesów.

Artificial Intelligence (AI)

Technologia

Sztuczna inteligencja, która wykorzystuje zaawansowane analizy i techniki oparte na logice, w tym uczenie maszynowe, do interpretowania zdarzeń, wspomagania i automatyzacji decyzji oraz podejmowania działań.

Bezpieczeństwo cyfrowe (cyberbezpieczeństwo)

Technologia

Zespoły, polityka, procesy i technologie ustanowione w celu ochrony zasobów cybernetycznych.

Big Data

Technologia

Zasoby informacyjne o dużej objętości, dużej szybkości i dużej różnorodności, które wymagają opłacalnych, innowacyjnych form przetwarzania.

Bloatware

Technologia

Bloatware to oprogramowanie, które charakteryzuje się nadmierną ilością zbędnych funkcji, które zajmują dużo miejsca na dysku i zużywają zasoby systemowe.

Bloatware zużywa zasoby serwera, ale nie oferuje w zamian odpowiedniego poziomu użyteczności.

Bug (błąd)

Technologia

Usterka systemu powodująca jego nieprawidłowe działanie; wynikająca z błędu człowieka na jednym z etapów tworzenia oprogramowania, zwykle podczas tworzenia kodu źródłowego, niekiedy także na etapie projektowania.

Business Intelligence (BI)

Technologia

Rozwiązania technologiczne ułatwiające podejmowanie analitycznie uzasadnionych decyzji biznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Business Process Management (BPM)

Technologia

Podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, w którym wykorzystywane są różne metody optymalizacji analizy, doskonalenia i automatyzacji procesów biznesowych.

Chatbot

Technologia

Interfejs konwersacyjny specyficzny dla witryn internetowych, sieci społecznościowych i innego typu technologii używany do wymiany wiadomości. Chatboty różnią się poziomem zaawansowania, od prostych komunikatów opartych na drzewie decyzyjnym, po wdrożenia zbudowane na platformach bogatych w funkcje. Chatbot może  generować wiadomości tekstowe, dźwiękowe lub kombinację obu.

Cloud (chmura)

Technologia

Cloud to model dostępu do zasobów komputerowych, takich jak serwery, przechowywanie danych czy oprogramowanie, które są udostępniane przez internet na żądanie, zamiast lokalnie na urządzeniach użytkownika.

Computer Aided Software Testing (CAST)

Technologia

Testowanie oprogramowania wspomagane komputerowo.

Core

Technologia

Główna, podstawowa część oprogramowania informatycznego.

CRM analityczny

Technologia

Rodzaj systemu CRM, który umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych poprzez ocenę zachowań klientów i prognozowanie zamiaru zakupu.

CRM operacyjny

Technologia

CRM operacyjny to strategia lub system zarządzania relacjami z klientami, który koncentruje się na automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych związanych z obsługą klienta, sprzedażą, marketingiem oraz analizą danych, mających na celu zwiększenie efektywności i satysfakcji klienta.

Cross-site scripting (XSS)

Technologia

Cross-site scripting (XSS) to atak polegający na zastosowaniu złośliwego kodu wykonywanego w przeglądarce użytkownika. Umożliwia cyberprzestępcom kradzież sesji, przekierowanie użytkownika na fałszywe strony lub wykradanie poufnych danych.

Dark Data

Technologia

Zaniedbane zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, których nie wykorzystuje się w produktywny sposób. 

Scroll to Top