Glosariusz

Account Based Marketing

MarketingSprzedaż

Strategia wejścia na rynek i działań marketingowych ukierunkowana na konkretnych kontrahentów.

Benchmarking

Sprzedaż

Benchmarking to proces porównywania i analizowania działań, procesów, produktów lub usług własnej organizacji z najlepszymi praktykami, standardami branżowymi lub osiągnięciami konkurencji w celu identyfikacji obszarów do doskonalenia i osiągnięcia lepszych wyników.

Business to Business (B2B)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami.

Business to Customer/Client/Consumer (B2C)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi.

Chart

Sprzedaż

Wykres, diagram, tabela.

Churn Rate

Sprzedaż

Tempo, w jakim firma traci klientów.

Customer Experience (CX)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Podejście biznesowe, które zakłada troskę o doświadczenie klienckie w kontakcie z organizacją na każdym etapie zaawansowania wzajemnej relacji.

Customer Journey

MarketingSprzedaż

Customer journey to sekwencja interakcji, doświadczeń i kontaktów, jakie klient odbywa od momentu pierwszego zainteresowania produktem lub usługą do finalnego zakupu oraz dalszej relacji z marką. Obejmuje wszystkie etapy decyzyjne, w tym badanie, porównywanie, zakup i pozytywne lub negatywne doświadczenia po zakupie.

Customer lifecycle

MarketingSprzedaż

Customer lifecycle to termin używany w marketingu i zarządzaniu klientami, który odnosi się do wszystkich etapów, przez które przechodzi klient od momentu pierwszego kontaktu z firmą do zakończenia relacji. Obejmuje werbowanie klientów, pozyskiwanie, budowanie lojalności, utrzymywanie relacji oraz ewentualne zakończenie współpracy.

Customer Success

Sprzedaż

Metoda zapewniająca osiąganie pożądanych rezultatów przez klienta podczas korzystania z produktu lub usługi. Jest to strategia skoncentrowana na relacjach. Obejmuje zaangażowanie dostawcy w decyzję zakupową, profesjonalne wdrożenie produktów lub usług oraz wsparcie posprzedażowe udzielane klientom.

Decydent

Sprzedaż

Decydent to osoba lub podmiot odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w danej organizacji.

e-Commerce (handel internetowy)

SprzedażTechnologia

Rodzaj handlu, prowadzony w internecie; proces zawierania transakcji handlowych za pomocą Internetu (np. w obrębie prywatnego sklepu internetowego czy marketplace). Inaczej nazywany także e-handlem lub handlem elektronicznym czy internetowym.

Human to Human (H2H)

Customer serviceMarketingSprzedaż

Sposób prowadzenia biznesu opartego na osobistych relacjach i długoletnim zaufaniu.

Key Account(s)

Sprzedaż

Kontrahent, albo grupa kontrahentów, którzy generują znaczne zyski dla firmy.

Key Performance Indicators (KPI)

Sprzedaż

Wskaźniki efektywności, które pozwalają mierzyć skuteczność w osiąganiu kluczowych celów biznesowych.

Kontakt

Sprzedaż

W nomenklaturze CRM — osoba powiązana z Kontrahentem, z którym prowadzimy lub możemy prowadzić interesy; pracownik zatrudniony w tej organizacji.

Kontrahent

Sprzedaż

W nomenklaturze CRM – firma, z którą prowadzone są relacje biznesowe.

Koszt sprzedaży (Cost of Sales)

Sprzedaż

Wszystkie koszty związane z pozyskaniem nowego klienta, w tym wynagrodzenie sprzedawców oraz wydatki na technologię.

Kwalifikacja

Sprzedaż

Kwalifikacja to proces oceny potencjalnych klientów w celu określenia ich odpowiedniości do zakupu produktów lub usług, oparty na ich potrzebach, zainteresowaniach i możliwościach finansowych.

Lejek sprzedaży

Sprzedaż

Lejek sprzedaży to proces marketingowo-sprzedażowy, który opisuje etapy, przez które przechodzi potencjalny klient od pierwszego kontaktu z produktem lub usługą do finalnego zakupu.

Scroll to Top