Glosariusz

Key Account(s)

Sprzedaż

Kontrahent, albo grupa kontrahentów, którzy generują znaczne zyski dla firmy.

Scroll to Top