aluprof logo

Wybór firmy, która miała sprostać naszym oczekiwaniom, trwał rok. […] nie był łatwy ze względu na funkcjonalność, jaką chcieliśmy przenieść do systemu […]
Zaufaliśmy firmie eVolpe!

Sławomir Nikiel
Project Manager

 • Plany sprzedażowe
 • Narzędzia ofertowania
 • Karta Oceny Klienta
 • Generowanie umów
 • Obsługa kontrahentów krajowych i eksportowych
 • Integracja z systemem Baan ERP i kalendarzem Lotus

zobacz case study Aluprof

TMS logo

[…] system został wzbogacony o autorskie narzędzie eVolpe pozwalające na zaawansowane raportowanie i analitykę danych spływających do CRM. Dzięki temu możliwe było tworzenie raportów dotyczących wieloetapowego śledzenia konwersji namiarów, rezultatów kampanii marketingowych, planowanych i wykonywanych aktywności handlowców i innych. Pełnej automatyzacji poddany został również proces tworzenia namiarów w systemie oraz ich dalszej konwersji.

Arkadiusz Kaniuk
Dyrektor Departamentu IT

 • Ułatwienie dostępu do danych na temat aktywności klientów
 • Zaawansowane raportowanie i analityka danych
 • Śledzenie konwersji i rezultatów kampanii marketingowych
 • Zarządzanie duplikatami
 • Obsługa działań sprzedażowych i posprzedażowych B2C i B2B
 • Automatyczny przydział klientów do handlowców w systemie (system wagowy)
 • Automatyzacja planowania rozmów, przydzielania zadań i scoringu szans sprzedażowych

pobierz case study TMS

logo gn group

[…] firma eVolpe wykazała się nie tylko profesjonalizmem podczas realizacji prac wdrożeniowych, ale przede wszystkim była dla nas godnym zaufania partnerem biznesowym. Niezwykle wysoki poziom usług doradczych oraz szkoleniowych spowodował, że nasze potrzeby związane z zarządzaniem dokumentami zostały w pełni zaspokojone a przejście na nowy system pracy z wykorzystaniem Alfresco przebiegło płynnie i bez komplikacji.

Karl Heinz Gosch
Członek Zarządu

 • Usprawnienie obiegu dokumentów w firmie
 • Kontrola nad wersjonowaniem plików
 • Śledzenie zmian
 • Zarządzanie zadaniami związanymi z przechowywaniem dokumentacji
ccig logo

Zależało nam na narzędziu elastycznym i adaptowalnym do naszych specyficznych, indywidualnych potrzeb i wysokich wymagań. Zespół eVolpe od początku współpracy wykazał się dużym zrozumieniem biznesowym, dzięki czemu udało się wypracować rozwiązanie, które w płynny i efektywny sposób wspiera kluczowe procesy HR w CCIG.

Damian Michalczuk
CTO

 • Centralne repozytorium danych wszystkich współpracowników firmy
 • Optymalizacja obiegu umów i wniosków pracowniczych
 • Integracja z wewnętrznymi systemami

pobierz case study CCIG

Politechnika Gdańska […] z sukcesem wdrożyła […)]dostarczony przez firmę eVolpe Consulting Group […] system oparty na platformie SuiteCRM. Wdrożenie przeprowadzono sprawnie, a zrealizowany projekt objął kluczowe procesy zarządzania sprzedażą usług oferowanych przez Politechnikę oraz realizacją poszczególnych projektów badawczych.

Marek Tłok
Kanclerz Politechniki Gdańskiej

 • Przydział klientów
 • Podział zadań między pracowników Uczelni
 • Zarządzanie codziennymi aktywnościami
 • Automatyzacja wybranych procesów
 • Wsparcie sprzedaży długoterminowej
 • Raportowanie

Dzięki aktywnej współpracy z zespołem eVolpe byliśmy w stanie precyzyjnie określić indywidualne potrzeby biznesowe, przełożyć je na wymagania wobec systemu, a następnie wdrożyć te ustalenia w życie. […] osiągnięty rezultat był możliwy dzięki zastosowaniu metodyki zwinnej, która pozwoliła na nasz czynny udział w projekcie.

Michał Probulski
Prezes Zarządu

 • Gromadzenie informacji o partnerach firmy (Zakładach Ubezpieczeń lub OFWCA)
 • Zbieranie informacji o umowach
 • Planowanie egzaminów
 • Generowanie dokumentów
 • Stworzenie modułu Baza Wiedzy
 • Zaawansowane raporty
 • Integracja z systemem TORUS
interia logo

Firma eVolpe stanowiła dla nas wsparcie nie tylko wdrożeniowe, ale również analityczne i konsultingowe. Dzięki temu wdrożony system SuiteCRM objął wszystkie kluczowe procesy zarządzania sprzedażą i obsługi klienta. […] współpraca ze spółką eVolpe Consulting Group przebiegała profesjonalnie z zachowaniem najwyższych standardów informatycznych i organizacyjnych. Z tego względu możemy śmiało polecić eVolpe jako zaufanego partnera w realizacji projektów konsultingu i wdrożeń biznesowych systemów IT.

Kornel Dulęba
Dyrektor Zarządzający

 • Systematyzacja procesów pozyskania klienta oraz realizacji usług
 • Automatyzacja raportowania o wynikach sprzedaży
 • Skrócenie czasu pracy poświęcanego na powtarzalne czynności
logo agsol

Dzięki firmie eVolpe jesteśmy w stanie perfekcyjnie zarządzać procesem sprzedaży i obsługi klienta w naszym nowym systemie CRM.

Damian Wadowski
Account Manager

 • Dostosowanie na rzecz zarządzania sprzedażą w modelu B2B i B2C
 • Identyfikacja klientów przy pomocy NIP i PESEL
 • Filtrowanie adresów po kodzie pocztowym
 • Mechanizm wyszukiwania duplikatów
 • Integracja z systemem ERP Comarch XL
 • Planowanie rozmów telefonicznych
 • Obsługa procesu rabatowania z uwzględnieniem ceny minimalnej
 • Przydział klientów
 • Podział zadań między pracowników Uczelni
 • Zarządzanie codziennymi aktywnościami
 • Automatyzacja wybranych procesów
 • Wsparcie sprzedaży długoterminowej
 • Raportowanie

pobierz case study Agsol

Porozmawiaj z nami
o wdrożeniu systemu w Twojej firmie

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Scroll to Top