Sugar Sell

Znane i wielokrotnie nagradzane narzędzie Sales Force Automation od SugarCRM pod zmienioną nazwą.

sugarcrm sugar sell

Zobacz, w jaki sposób możesz tworzyć niezwykłe relacje z klientami Twojej firmy. Wypróbuj DEMO systemu Sugar!

Wizjoner CRM, najchętniej polecany system

gartner sugarcrm

Sugar Sell oferuje to, czego brakuje pozostałym systemom Customer Relationship Management – gwarancję wyjątkowego User Experience. Gartner określił go wizjonerem rynku.

sugarcrm business choice awards

Sugar Sell zajmuje pierwsze miejsce pod względem satysfakcji, niezawodności i wsparcia technicznego w konkursie PCMag Business Choice Awards i jest jedynym systemem CRM, który użytkownicy zdecydowanie poleciliby swoim znajomym (Net Pomoter Score).

NO-TOUCH CRM

sugar sell

Sugar usprawnia pracę zespołu handlowego, ponieważ oferuje im dokładnie tę informację, której potrzebują na danym etapie procesu. Stąd określenie NO-TOUCH CRM. Nie musisz go dotykać, a system i tak prezentuje dane, które są Ci akurat przydatne.

 

Magia? Nie, to Business Intelligence.

BAZA KLIENTÓW

Uporządkowane i spójne repozytorium wiedzy o klientach (również tych potencjalnych) z łatwym i szybkim dostępem do informacji.

sugarcrm sugar sell

 • Centralna baza kluczowych informacji o kontrahentach, a także osobach kontaktowych, współdzielona przez wszystkie działy.
 • Tworzenie zaawansowanych struktur hierarchicznych, zarówno pomiędzy kontrahentami, jak i osobami kontaktowymi.
 • Ewidencja namiarów (Leads) – od pierwszego kontaktu po uzyskanie statusu klienta.
 • Zaawansowane możliwości zarządzania oraz śledzenia statusu namiarów.
 • Automatyczne pozyskiwanie nowych namiarów z formularza WWW oraz E-mail.
 • Prosta konwersja namiaru, bez konieczności ponownego wprowadzania informacji.
 • Zaawansowane zarządzanie duplikatami.
 • 360º klienta – wszystkie dotychczasowe działania, szanse sprzedażowe, sprzedane produkty w jednym podsumowującym widoku.

SPRZEDAŻ

Śledzenie szans, prognozowanie i skuteczne zarządzanie działaniami sprzedażowymi.

sugarcrm sugar sell

 • Możliwość śledzenia całego procesu sprzedaży począwszy od wstępnego zainteresowania usługami lub produktami, aż po zakończenie transakcji sukcesem lub porażką.
 • Zarządzanie szansami sprzedażowymi – określanie prawdopodobieństwa oraz daty finalizacji sprzedaży, aktualnego etapu, źródła pozyskania, następnego kroku oraz przewidywanej wartości sprzedaży.
 • Ewidencja porażek oraz ich powodów w celu minimalizacji liczby przegrywanych transakcji.
 • Raportowanie wyników sprzedażowych w podziale na przedstawicieli handlowych, etap oraz źródło pozyskania.
 • Obserwacja lejka sprzedażowego i wdrażanie optymalnych strategii sprzedażowych.
 • Samodzielne tworzenie zaawansowanych, dowolnych raportów sprzedażowych i wykresów.
 • Prognozowanie sprzedaży – wyznaczanie w określonych okresach targetów zespołowych i personalnych, bieżąca kontrola wykonania, prognoza potencjalnych zysków.
 • Zarządzanie katalogiem produktów i usług.
 • Generowanie i ewidencja ofert, faktur sprzedaży i innych dokumentów sprzedażowych.

WSPÓŁPRACA

Współdzielenie informacji i dokumentów, realizacja projektów i delegowanie zadań.

sugarcrm sugar sell

 • Zarządzanie projektami i poszczególnymi zadaniami projektowymi w ramach realizowanych przedsięwzięć.
 • Możliwość wizualizacji zaplanowanych zadań na wykresie Gantta.
 • Delegowanie zadań w przypadku wymaganej współpracy z innymi pracownikami nad określonym zagadnieniem – wyznaczanie terminów, priorytetów, kontrola statusu realizacji, możliwość bieżącej kontroli listy zadań do wykonania w najbliższym czasie.
 • Możliwość zdefiniowania zaawansowanego mechanizmu powiadomień w przypadku braku realizacji zadania w określonym czasie, zarówno do przydzielonej osoby, jak i do przełożonego.
 • Śledzenie najważniejszych wydarzeń i komunikatów (Aktywności Sugar).
 • Szybka wymiana plików o dowolnym formacie oraz możliwość wspólnej pracy i wersjonowania dokumentów dzięki prostemu repozytorium danych.
 • Współdzielenie i wspólna struktura ewidencjonowanych danych pozwalająca na szybki i skuteczny dostęp do informacji wprowadzanych przez innych pracowników.

AKTYWNOŚCI

Intuicyjny kalendarz personalny i współdzielony, ewidencja historii kontaktów z poszczególnymi kontrahentami.

sugarcrm sugar sell

 • Zarządzanie wydarzeniami: spotkaniami, rozmowami telefonicznymi, wiadomościami E-mail, zadaniami i notatkami.
 • Planowanie i ewidencja wydarzeń w odniesieniu do określonego klienta, wraz z możliwością sporządzenia adekwatnej notatki.
 • Podgląd historii wszystkich wydarzeń.
 • Zarządzanie wydarzeniami z poziomu intuicyjnego kalendarza za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.
 • Możliwość podglądu kalendarzy wybranych użytkowników (w ramach zdefiniowanych uprawnień).
 • Mechanizm skutecznych powiadomień o nadchodzących wydarzeniach – zarówno poprzez E-mail, jak i okienko z komunikatem.
 • Możliwość zaproszenia innych uczestników na wydarzenia, wraz z mechanizmem akceptacji/odrzuceń zaproszeń.
 • Archiwizacja wysłanych/odebranych wiadomości E-mail.
 • Raportowanie wykonanych aktywności poszczególnych handlowców.
 • Integracja z Microsoft Outlook oraz Thunderbird w zakresie archiwizacji E-mail.
 • Integracja z Microsoft Outlook, Thunderbird oraz Google Apps w zakresie archiwizacji E-mail, synchronizacji kalendarza oraz kontaktów.

RAPORTY

Generowanie zaawansowanych raportów i wykresów w oparciu o dane ze wszystkich obszarów systemu.

sugarcrm sugar sell

 • Możliwość dowolnej, wielokryterialnej filtracji danych z wykorzystaniem mechanizmu wyrażeń regularnych.
 • Eksport wyników wyszukiwania do CSV.
 • Wyszukiwanie globalne, efektywnie przeszukujące całą bazę danych systemu.
 • Graficzna wizualizacja kondycji przedsiębiorstwa dzięki wbudowanym wykresom.
 • Możliwość tworzenia zaawansowanych raportów.
 • Raporty tabelaryczne oraz graficzne pozwalające na zaawansowaną filtrację danych (opartą o grupy warunków AND i OR), dowolne grupowanie oraz obliczanie np. sumy lub średniej wartości liczbowych, liczby rekordów, wykresy słupkowe, kołowe, liniowe, lejki itp.
 • Eksport wyników raportu (np. wyselekcjonowanej grupy odbiorców) do CSV lub PDF.
 • Harmonogramowanie raportów – cykliczną wysyłkę aktualnych raportów do zdefiniowanych użytkowników.

AUTOMATYZACJE

Mechanizm Workflow, standaryzacja procesu i powiadomienia.

sugarcrm sugar sell

 • Automatyczne generowanie powiadomień E-mail o przydzieleniu rekordu do użytkownika.
 • Powiadamianie o nadchodzących wydarzeniach.
 • Mechanizm Workflow – możliwość samodzielnego tworzenia dowolnej liczby ścieżek procesów sprzedażowych.
 • Samodzielne definiowanie powiadomień E-mail oraz warunków ich wysyłki.
 • Samodzielne definiowanie akcji systemowych (np. tworzenie nowego rekordu, aktualizacja istniejącego rekordu) na podstawie określonych warunków.
 • Definiowanie formuł obliczeniowych dla dowolnych pól.
 • Tworzenie szablonów dowolnych plików PDF za pomocą edytora WYSIWYG.

Dowiedz się kiedy mogą zostać naliczone ukryte opłaty i jak wybrać system CRM pod kątem całkowitego kosztu użytkowania systemu (TCO)

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DZIĘKI SUGAR HINT
sugar hint

Korzystając z Sugar Sell zdecydowanie mniej czasu spędzasz na wprowadzaniu danych do systemu. Narzędzie o nazwie Sugar Hint całkowicie automatyzuje proces pozyskiwania wiedzy o klientach. Mechanizm, o którym mowa korzysta z szerokiej gamy źródeł danych pozostawionych na portalach społecznościowych i biznesowych i przenosi je bezpośrednio do odpowiedniego rekordu w Twoim CRM. „Magia” dzieje się na podstawie analizy imienia i nazwiska klienta oraz wskazanego adresu e-mail. Bez Twojego udziału, w zaledwie kilka sekund, przeszukiwane są setki katalogów. Otrzymany wynik to efekt dogłębnej analizy zasobów całego Internetu i publicznych danych powiązanych ze wskazanym adresem e-mail. Wystarczy kliknąć zatwierdź!

WYPRZEDZAJ POTRZEBY KLIENTA DZIĘKI SUGAR CUSTOMER JOURNEY
suagr sell

Sugar oferuje narzędzie do śledzenia “podróży klienta”. Korzystając z Sugar Customer Journey uzyskasz podgląd procesu z uwzględnieniem etapów zależnych od Ciebie jak i wszelkich czynności po stronie klienta. Dzięki temu otrzymujesz pełen obraz relacji od pierwszego kontaktu przez negocjacje po sprzedaż. Jest to zdecydowanie najłatwiejszy i najszybszy sposób, aby pomóc pracownikom zachować kontrolę nad szansami sprzedażowymi

CRM NA AUTOPILOCIE
sugar sell

Sugar Sell uzbrojony jest w potężne narzędzie do projektowania i obsługiwania procesów o nazwie  SugarBPM™ (dawne Advanced Workflows). Dzięki niemu możesz zautomatyzować czynności, które w innych systemach trzeba robić ręcznie. Kreator procesów biznesowych w Sugar Sell usprawniono funkcją drag-and-drop. Korzystaj z SugarBPM™, aby sprawdzać i zatwierdzać oferty, przydzielać klientów na podstawie wielkości firmy lub lokalizacji konkretnym sprzedawcom, generować szablony e-mail itd.

TRANSPARENTNOŚĆ KORESPONDENCJI Z KLIENTAMI DZIĘKI SUGAR CONNECT
sugar sell

Sugar Connect pozwala śledzić interakcje z klientami bez opuszczania zewnętrznego programu pocztowego i/lub kalendarza (działa z aplikacjami G Suite oraz Office 365). Narzędzie synchronizuje korespondencję mailową prowadzoną poza systemem CRM z bazą danych Sugar Sell. To samo dotyczy zewnętrznego kalendarza. Pozwala również monitorować działania klientów w mediach społecznościowych. Niczego nie musisz już kopiować i przeklejać pomiędzy aplikacjami.

URUCHOM: CRM ANALITYCZNY
sugar discover

Sugar Sell można uzupełnić także o dodatkowe funkcje analityczne. Skorzystaj z Sugar Discover i odkryj zupełnie nowe podejście do badania mierników sprzedażowych (KPI). Zautomatyzuj badanie zgromadzonych danych, analizuj historię relacji z klientami i trendy w ich zachowaniu. Na podstawie wykresów wygenerowanych przez Sugar Discover dokonasz prognozy przyszłych zysków oraz podejmiesz trafne decyzje biznesowe na przyszłość.

CRM W KIESZENI
sugar mobile sugarcrm demo

Sugar Mobile jest jedną z najbardziej elastycznych aplikacji CRM na rynku. Działa na telefonach lub tabletach z iOS oraz Android. Podobnie jak desktopowa wersja systemu, Sugar Mobile pozwala na pełne dostosowanie wyglądu i zakresu funkcjonalności do potrzeb inwestora oraz indywidualnego użytkownika. Umożliwia szybkie dodawanie namiarów i kontrahentów, dynamiczne wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz intuicyjne korzystanie z ulubionych. Dzięki temu prosto personalizujesz swój mobilny system CRM, a tym samym szybko lokalizujesz i wykorzystujesz kluczowe informacje. W konsekwencji łatwo zarządzasz działaniami sprzedażowymi, utrzymaniowymi i marketingowymi. Nawet bez dostępu do Internetu!

od $80

/ użytkownik / miesiąc, minimum 10 użytkowników, rozliczenie roczne

Przeczytaj o tym, dlaczego tylko Sugar mógł odpowiedzieć na specyficzne potrzeby korporacji MAN.

Wybrani klienci SugarCRM

tetley sugarcrm
deutsche telefon sugarcrm
backcountry sugarcrm
generali sugarcrm

Porozmawiaj z nami o systemie Sugar!

Skontaktujemy się z Tobą

w ciągu 24 godzin.