sugar customer journey

Zarządzanie podróżą klienta

Optymalizacja Customer Experience

Korzystając z rozwiązania do mapowania podróży klientów od SugarCRM, możesz koordynować nie tylko procesy zorientowane na klienta, ale także zarządzać aktywnościami wewnątrz organizacji. Istnieje możliwość budowania krótszych „podróży” w ramach rozbudowanego cyklu życia klienta.

Workflow dla „nietechnicznych” menedżerów sprzedaży

Rozwiązanie Sugar Customer Journey pozwala projektować proces wzorcowej relacji z klientem. Służy śledzeniu postępów w negocjacjach, ocenie potencjału, prowadzi handlowca przez etapy związane z procesem decyzyjnym po stronie klienta. 

Automatyzacja w ramach systemu Sugar oszczędza czas „nietechnicznych” pracowników, którzy nie posługują się konsolą SugarBPM™ do projektowania i zarządzania procesami biznesowymi. Jest to bardzo potężne narzędzie, ale wymaga znajomości podejścia Business Process Management. Z tego względu producent proponuje użytkownikom proste, czytelne narzędzie do samego Customer Journey Map. Nie trzeba wszystkiego tworzyć samodzielnie albo angażować zespołu analityków, aby odzwierciedlić proces zakupowo-sprzedażowy w systemie. 

Rezultat: przyspieszasz postępy klienta w procesie zakupowym, optymalizujesz Customer Experience i zapewniasz pracownikom podgląd prowadzonych relacji.

Jak działa Sugar Customer Journey?

Zmapowałeś podróż klienta. Uwzględniasz najlepsze praktyki definiowania etapów w procesie zakupowo-sprzedażowym. Ale jak zamienić zrozumienie Customer Experience na lepszą wydajność biznesową?

W Sugar Customer Journey każdy proces jest przypisany do odpowiedniego pracownika, dzięki czemu mogą oni przeglądać status relacji i prowadzić niezbędne działania. Narzędzie od SugarCRM wspiera sprzedawców w reagowaniu na zmieniające się potrzeby klienta. Nietechniczni specjaliści mogą tworzyć szablony Customer Journey Map – i to bez pomocy działu IT!

Użytkownicy Sugar korzystają z intuicyjnego wizualnego przewodnika, który pokazuje, jakie działania należy wykonać. Dodatkowo Sugar Customer Journey jest dostępna na dowolnym urządzeniu, także w aplikacji mobilnej i w trybie offline.

sugar customer journey

Sugar Customer Journey umożliwia powiązanie etapów w procesie zakupowo-sprzedażowym z odpowiednimi rekordami w systemie (kontakt, namiar, kontrahent, oferta, faktura itd.). Dzięki połączeniu zaprojektowanej mapy doświadczeń z rekordami w systemie użytkownicy mogą śledzić postęp klienta na mapie na specjalnie przygotowanym do tego wykresie.

Co więcej, każdy etap podróży może wiązać się ze stworzeniem dla użytkownika określonego działania (zadania, rozmowy telefonicznej lub spotkania), które warto podjąć, aby przyspieszyć przejście do następnego etapu.

sugar customer journey map

Zgodność z RODO

Sugar to jeden z najlepiej dostosowanych do RODO systemów CRM na świecie. Dodatkowo Sugar Customer Journey pozwala zapanować nad zgodnością cyklu zakupowo-sprzedażowego z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Szczególnie w B2C warto wpleść do procesu etapy polegające na weryfikacji przyzwolenia na przetwarzanie informacji personalnych.

W systemie możesz ustalić preferowaną formę kontaktu, określić zakres dostępu do wiedzy dla poszczególnych użytkowników oraz zautomatyzować sam proces pozyskiwania wymaganej przepisami zgody.

Porozmawiaj z nami o wdrożeniu systemu Sugar w Twojej firmie

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Oferta szkoleń z obsługi systemu SugarCRM

Szkolenie dla
użytkowników

  • zwiększ user adoption
  • podnieś rentowność wdrożenia
  • wypróbuj system wraz z zespołem

od 700zł za osobę

Szkolenie dla administratorów

  • obniż koszty utrzymania
  • zwiększ bezpieczeństwo systemu
  • reaguj na zmiany bez opóźnień

od 1666zł za osobę

FAQ

Co to jest Customer Journey Map?

Customer Journey Map, czyli “mapa podróży klienta” to sposób przedstawienia procesu zakupowo-sprzedażowego oraz doświadczenia klienckiego związanego z budowanym relacji biznesowej z perspektywy klienta.

Co to jest Sugar Customer Journey?

Sugar Customer Journey to rozwiązanie od SugarCRM Inc., które pozwala projektować proces wzorcowej relacji z klientem oraz zarządzać aktywnościami wewnątrz organizacji. Służy śledzeniu postępów w negocjacjach, ocenie potencjału, prowadzi handlowca przez etapy związane z procesem decyzyjnym po stronie klienta.

Scroll to Top