sugar integracje

SugarCRM – Outlook

Oficjalny integrator firmy SugarCRM

Oficjalna wtyczka integrująca Sugar z Outlook jest możliwa do pobrania przez każdego użytkownika systemu Sugar.

 • Tworzenie nowych odbiorców, namiarów, kontaktów itp. z poziomu programu Outlook
 • Archiwizację maili
 • Synchronizowanie zadań, spotkań i kontaktów
sugarcrm integracje

SugarCRM – baza danych GUS

Integrator z bazą Głównego Urzędu Statystycznego autorstwa eVolpe

Integrator z GUS pozwala na pobranie danych podmiotu gospodarczego do CRM bezpośrednio z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie wprowadzonego numeru NIP). Dane pozyskiwane dzięki integracji to: nazwa, REGON, typ podmiotu, adres – w tym ulica, kod pocztowy, miejscowość, powiat, gmina oraz województwo.

SugarCRM – Alfresco

Integrator autorstwa eVolpe

Alfresco to zaawansowane oprogramowanie klasy ECM wykorzystywane do zarządzania dokumentami. Dzięki jego integracji z systemem Sugar użytkownik otrzymuje łatwy dostęp do całej wiedzy zbieranej przy użyciu obu aplikacji.

 • Dostęp do dokumentacji powiązanej z konkretnym rekordem (np. Kontrahentem) bez potrzeby przełączania się pomiędzy systemami
 • Automatyczne tworzenie i edycja folderu dla właściwej ścieżki, tak by powiązane z rekordem dokumenty mogły być wyświetlane w subpanelu dla widoku szczegółowego rekordu
 • Automatyczny eksport wiadomości E-mail wraz z załącznikami

SugarCRM – Mautic

Integrator autorstwa eVolpe

Konektor systemów Sugar i Mautic zapewnia: dwukierunkową integrację informacji handlowych i marketingowych, podgląd 360° wszystkich relacji Klient -Firma, zaawansowane automatyzacje powtarzalnych czynności, wykrywanie duplikatów, rozbudowane możliwości analityczne oraz elastyczność konfiguracji pod indywidualne potrzeby. Użytkownicy otrzymują m.in. możliwość swobodnego przełączania się pomiędzy systemami przy wykorzystaniu tzw. linków kontekstowych. Istotnym udogodnieniem jest podgląd w CRM podjętych wobec rekordu akcji marketingowych.

SugarCRM – RocketChat / LiveChat

Integrator autorstwa eVolpe

Integrator powstał w celu usprawnienia pracy osób obsługujących livechat na stronie internetowej. Treść prowadzonej w okienku chatu konwersacji zapisywana jest w CRM w formie notatki. Zamknięcie rozmowy wymusza stworzenie nowego Namiaru lub dopisanie informacji do już istniejącego rekordu. Odbywa się to na zasadzie porównania adresu E-mail rozmówcy z bazą danych CRM.

Podczas tworzenia rekordu w CRM uzupełniane są następujące dane: Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon (pod warunkiem, że odpowiednie pola zostały wypełnione w trakcie chatu). W przypadku, kiedy notatka z rozmowy została usunięta z systemu, ponowny zapis chatu powoduje jej przywrócenie także w CRM. Każdy zapis rozmowy aktualizuje notatkę w systemie.

O możliwość integracji z innymi systemami zapytaj naszego konsultanta

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Oferta szkoleń z obsługi systemu SugarCRM

Szkolenie dla
użytkowników

 • zwiększ user adoption
 • podnieś rentowność wdrożenia
 • wypróbuj system wraz z zespołem

od 700zł za osobę

Szkolenie dla administratorów

 • obniż koszty utrzymania
 • zwiększ bezpieczeństwo systemu
 • reaguj na zmiany bez opóźnień

od 1666zł za osobę

Scroll to Top