KPI (Key Performance Indicato)

Sprzedaż

Wskaźniki efektywności, które pozwalają mierzyć skuteczność w osiąganiu kluczowych celów biznesowych.

Glosariusz

Scroll to Top