Decydent

Sprzedaż

Osoba lub grupa osób odpowiedzialna za podejmowanie strategicznie ważnych decyzji na podstawie szeregu zmiennych; w tym ograniczenia czasowe, dostępne zasoby, ilość i rodzaj dostępnych informacji oraz liczbę zaangażowanych interesariuszy.

Glosariusz

Scroll to Top