Employee Experience (EX)

Customer service

doświadczenia pracownika z pracodawcą na wszystkich polach i etapach działania, poczynając od procesu rekrutacji, przez rozwój w firmie aż po odejście z organizacji.

Glosariusz

Scroll to Top