Glosariusz

Retencja pracowników

Customer service

Wskaźnik, który obrazuje zdolność firmy do zatrzymania pracowników, co jest kluczowe z punktu widzenia biznesu, a zwłaszcza kosztów, które pochłania retencja i wykształcenie kolejnej kadry.

Scroll to Top