Analiza przedwdrożeniowa

Przeanalizuj swój biznes. Stwórz wizję systemu do wdrożenia.

Analiza przedwdrożeniowa to etap, od którego trzeba zacząć!

Zaproś eVolpe na warsztaty z kluczowymi użytkownikami systemu lub spotkaj się z nami wirtualnie w formie telekonferencji! Wspólnie wypracujemy koncepcję systemu do wdrożenia. W efekcie otrzymasz od nas narzędzie dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki Twojego procesu biznesowego.

eksperci crm doradztwo crm systemy crm wdrożenie crm

Zanim wdrożenie, analiza!

Analiza przedwdrożeniowa to warsztaty, które posłużą rozpoznaniu najważniejszych aspektów funkcjonowania Waszego przedsiębiorstwa. Omówimy procesy zachodzące w organizacji, nadrzędne cele przyświecające wdrożeniu oraz główne potrzeby zgłaszane przez beneficjentów przyszłego systemu. Dzięki analizie przedwdrożeniowej zapoznasz się z możliwościami oprogramowania oraz uzyskasz gotową koncepcję projektu wraz z wyceną przewidywanych etapów.

 • Spotkaj się z naszym analitykiem.
  Razem wypracujemy koncepcję Twojego nowego systemu
 • Zasięgnij opinii programistów.
  Skonsultuj wnioski z analizy z technicznym możliwościami.
 • Zapoznaj się z oszacowaniem projektu.
  Uzyskaj górną granicę budżetu na system w uzgodnionej formie.

  Po zakończonej analizie otrzymujesz oszacowanie czasochłonności i kosztu projektu z uwzględnieniem rozpoznanych podczas spotkania wymagań. Przekażemy Ci nie tylko sumaryczną kwotę, ale również jej rozbicie na poszczególne elementy wdrożenia.
 • Poznaj zasady współpracy w Scrumie oraz rozliczeń Time & Material.
  Podejmij świadomą decyzję o rozpoczęciu prac implementacyjnych.

  Podejście scrumowe zakłada możliwość wprowadzania zmian na każdym etapie projektu! Rozliczenie odbywa się na zasadach Time & Material, co oznacza, że zapłacisz wyłącznie za czas i zasoby poświęcone podczas wspólnie koordynowanej pracy nad wdrożeniem.

Value Proposition. Sposób na system, którego się używa.

Jobs, pains & gains, czyli porozmawiajmy o codziennych zadaniach, bolączkach oraz podstawowych wymaganiach wobec nowego systemu. Value Proposition to angażujące warsztaty z wykorzystaniem wirtualnej tablicy scrumowej lub w formie analogowej – folii elektrostatycznej.

wdrożenie crm scrum evolpe
doradztwo crm scrum evolpe

Otoczenie systemowe. Plan wieloskładnikowej platformy IT.

Omówimy procesy do odzwierciedlenia w oprogramowaniu. Rozważymy też preferowaną strukturę systemową. Niewykluczone, że potrzebujesz więcej niż jednego narzędzia, ale o tym w odniesieniu do indywidualnego przypadku – na analizie. Wszystkie ustalenia zwizualizujemy na specjalnym diagramie. Wynikami podzielimy się również z zespołem deweloperskim.

System Overview. Zadania praktyczne na instancji demo.

Zapoznaj się z systemem w akcji! Wspólnie zalogujemy się do przygotowanej dla Ciebie instancji demo. Będziesz mieć okazję samodzielnie wykonać kilka typowych operacji (w kontekście prawdopodobnego biznesowego zdarzenia).

suagr serve

Parking tematów.
Kiedy Backlog to za mało.

Stworzymy listę ciekawych pomysłów do zrealizowania w dalszej perspektywie. Analiza przedwdrożeniowa może Ci uświadomić obszary do optymalizacji także w innych miejscach w organizacji. Nawet takie wnioski nie ujdą uwadze analityków eVolpe. Po zakończonych warsztatach otrzymasz pełną informację na temat „zaparkowanych tematów”.

Wyniki analizy. Własność intelektualna do Twojej dyspozycji.

Wszystkie materiały powstałe podczas analizy przedwdrożeniowej są Twoje i masz do nich nieograniczony dostęp. Udostępniamy Ci nagranie z telekonferencji (jeśli na takie wyraziliście zgodę) oraz wypracowane wspólnie dokumenty.

Product Discovery

Warsztaty na dobry początek

 • dostrzegasz problemy z efektywnością w firmie
 • nie masz pewności, jaki system IT jest dla Ciebie najlepszy (CRM, a może jednak ERP?)
 • chcesz określić wstępny plan oraz budżet projektu

Analiza pod RFP

Wsparcie skutecznego badania rynku

 • szukasz pomocy ze szczegółowym określeniem i opisaniem wymagań
 • nie masz zasobów lub doświadczenia, aby dobrze przygotować zapytanie ofertowe

Analiza Biznesowa

Przygotowanie do transformacji cyfrowej

 • szukasz sposobu na optymalizację operacji biznesowych
 • Twoja firma się rozrasta i przestały Ci wystarczać narzędzia takie jak Excel czy Outlook
Scroll to Top