Product Discovery

Kiedy warto przeprowadzić Product Discovery?

  • dostrzegasz problemy z efektywnością w firmie
  • nie masz pewności, jaki system IT jest dla Ciebie najlepszy (CRM, a może jednak ERP?)
  • chcesz określić wstępny plan oraz budżet projektu

Co otrzymasz?

  • propozycja softu oraz koniecznych funkcji (plan na MVP)
  • zgrubny, szacunkowy koszt oraz harmonogram projektu
  • dostęp do wytworzonych w trakcie warsztatów materiałów
warsztaty z kodowania

Co wchodzi w zakres warsztatów Product Discovery?

  • konsultacja z użytkownikami: rozmowa o potrzebach
  • ustalenie celu wdrożenia
  • określenie funkcji must-have w systemie
  • wypracowanie spójnej wizji produktu na wskroś Waszej organizacji

Zespół analityków eVolpe

Zamów warsztaty Product Discovery

Cena: 3100zł netto

Bonus: Jeżeli w wyniku Product Discovery zdecydujesz się na Analizę Przedwdrożeniową, jej koszt pomniejszymy o cenę warsztatów.

Scroll to Top