6 (cyklicznych) etapów w procesie wdrożenia systemu CRM

Bartosz Burzyński

Przygotowujesz się do wdrożenia systemu IT w Twojej firmie?

Zobacz, co Cię czeka, w jaki sposób pracuje zespół deweloperski oraz na jakim etapie potrzebny będzie Twój aktywny współudział.

Zebrałem to dla Ciebie w 6 osobnych punktach. Mam nadzieję, że przyda Ci się ta wiedza, zanim zainwestujesz w nieodpowiednie rozwiązanie.

Miłej lektury i do zobaczenia podczas projektu!

#1 Prace programistyczne realizowane w Sprintach przez zespół deweloperski

Rekomendowaną we współczesnych realiach metodyką wdrożeniową jest podejście zwinne (Agile). W eVolpe działamy we frameworku o nazwie Scrum. Polega on na realizacji projektu w iteracjach, czyli trwających dwa tygodnie Sprintach.

Jedna z podstawowych zasad, któymi się kierujemy, brzmi: Plan-Do-Check-Act. Oznacza to, iż system powstaje po kawałku i w krótkich odstępach czasu, podlegając ciągłym ulepszeniom. Scrum pozwala skracać pętlę uczenia się, maksymalizować wartość biznesową oraz minimalizować ryzyko występowania błędów. Efektem końcowym Sprintu jest gotowy do użycia przyrost, zawierający wszystkie ukończone elementy systemu wykonane w trakcie iteracji.

Przygotuj się na aktywne uczestnictwo w procesie wdrożenia na każdym z jego etapów. W tym celu wyznacz koordynatora projektu (Product Owner), który zadecyduje o dobraniu kolejnych User Stories do realizacji, przetestuje oraz zaakceptuje przedstawione przez zespół deweloperski rozwiązania.

#2 Cykliczne spotkania z zespołem deweloperskim

Zwinne wdrożenie oprogramowania IT przebiega w powtarzalnych etapach, iteracjach, Sprintach. W tym czasie odbywa się wiele spotkań, konsultacji, testów, a przede wszystkim – trwa development.

Każda iteracja rozpoczyna się od spotkania o nazwie Planning. W jego trakcie ustalany jest nadrzędny cel nadchodzącego Sprintu. Następnie dobierane są User Stories (historyjki z życia użytkownika), których rozwiązanie pozwala na osiągnięcie nowego przyrostu. Wszystkie razem tworzą tzw. Sprint Backlog. Druga część spotkania polega na dokładnym zaplanowaniu prac przez zespół deweloperski, tak by gotowe zagadnienia spełniały ustalone wcześniej kryteria ukończenia (definition of done).

W trakcie Sprintu deweloperzy spotykają się też samodzielnie, aby na około 15-minutowych Daily Stand-Upach omawiać bieżące postępy i w razie potrzeby adaptować się do zmienionych warunków.

W ramach Sprintu odbywa się również tzw. Refinement. Takie spotkanie jest dedykowane nowym wymaganiom, które zgłasza klient. Służy ono doprecyzowaniu, podzieleniu oraz oszacowaniu zagadnień, które trafią do tzw. Product Backlogu.  Będą one konsekwentnie realizowane, zgodnie z nadanym priorytetem w kolejnych Sprintach.

Z programistami spotykamy się jeszcze raz w ramach tzw. Sprint Review. Zespół oddaje wtedy uzyskany przyrost, pokrótce prezentując to, co zostało wykonane. Jest to również odpowiedni moment na dyskusję na temat nowych wymagań (które mogły zostać zainspirowane obecnym kształtem produktu), innych przekształceń, a także oczekiwań dotyczących kolejnego Sprintu. Następuje inspekcja wykonanych prac, a także adaptacja wymagań do sytuacji, w której się znajdujemy.

Warto wspomnieć, że zespół organizuje też samodzielne Retrospektywy. Dokonują wówczas inspekcji sposobu, w jakim pracują, przyglądają się relacjom międzyludzkim oraz ustalają cele do osiągnięcia, tak, aby usprawnić swoje działanie.

Każdy projekt może składać się z wielu następujących po sobie Sprintów. Zazwyczaj jest ich od kilku do kilkudziesięciu. To Ty decydujesz, kiedy produkt jest skończony. Może to nastąpić po wyczerpaniu Product Backlogu albo np. po osiągnięciu określonego budżetu.

#3 Stała komunikacja z zespołem deweloperskim

Podczas wdrożenia czeka Cię wiele spotkań z zespołem. Dobra informacja jest taka, że nie muszą się one odbywać osobiście. Doskonale nada się do tego system do telekonferencji. Odpowiedni dostęp otrzymasz od konsultanta z firmy wdrożeniowej. Żeby się połączyć, wystarczy wybrać nadesłany link.

Poza spotkaniami najwygodniej komunikować się w systemie projektowym. W ten sposób cała komunikacja pozostaje transparentna. Informacje przekazane telefonicznie, albo drogą mailową mogłyby się zagubić. Zdecydowanie lepiej posłużyć się rozwiązaniem, które agreguje wiedzę o postępach w projekcie i pozwala na swobodną wymianę komentarzy. To, co napiszesz w widoku konkretnego zagadnienia, trafi też na skrzynki maliowe odpowiednich osób. Będziesz też w stanie łatwo odszukać historię poczynionych ustaleń.

#4 Testy funkcjonalne

Oczywiście, zanim zadecydujesz o przyłączeniu kolejnej funkcji do wykorzystywanego systemu – otrzymasz możliwość jej przetestowania. Bez Twojej akceptacji nic nowego nie trafi do zamówionego oprogramowania. W ten sposób zyskujesz pełnię kontroli nad rozwojem produktu i utwierdzasz się co do słuszności posiadania konkretnych funkcji.

Wcześniej jakość kodu oraz użyteczność przyrostu testują także specjaliści eVolpe.

#5 Bieżąca akceptacja przyrostów (nowych elementów systemu)

Po każdym ze Sprintów możliwa jest instalacja paczek tworzących przyrost na tzw. produkcji. Oczywiście nie każdy Sprint musi kończyć się takim wydaniem. Jest to w pełni zależne od Twojej decyzji.

Pamiętaj! Masz możliwość zapoznania się z nowymi funkcjami w przygotowanym dla Ciebie środowisku testowym. Na tej podstawie następuje ostateczna akceptacja zagadnień z wcześniejszego Sprintu.

#6 Dobór zagadnień do realizacji na podstawie aktualnych potrzeb użytkowników

Poduct Backlog może ewoluować w trakcie wdrożenia. To, co do niego trafiło po analizie przedwdrożeniowej, podczas spotkań z zespołem deweloperskim, czy na skutek komunikacji w systemie projektowym – może w każdej chwili ulec zmianie, zostać przeprojektowane, oznaczone innym priorytetem. To Ty decydujesz, co trafia do realizacji. Przygotuj się na taką odpowiedzialność i wyznacz kompetentnego Product Ownera!


Wdrożenie IT to inwestycja na lata. Warto się do niego odpowiednio przygotować. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć poszczególne etapy, które odbywają się w trakcie takiego zwinnego projektu. Teraz już wiesz, czego się spodziewać. Wykorzystaj tę wiedzę na swoją korzyść!. Już teraz pomyśl, kto zostanie Product Ownerem i będzie decydował o kierunku prac w projekcie. Jeśli to konieczne, skorzystaj z dodatkowych warsztatów a przed rozpoczęciem developmentu – zaproś mnie na analizę przedwdrożeniową. Porozmawiamy wtedy o Twoim indywidualnym przypadku. Zakładam, że potrzebujesz systemu dopasowanego do potrzeb biznesu, który prowadzisz. Zapewniam, że o taki się wspólnie postaramy!


Więcej o tym, czego spodziewać się podczas wdrożenia systemu IT znajdziesz w e-Booku eVolpe.

Wypełnij pole E-mail, żeby pobrać materiał.

Bartosz Burzyński
Scroll to Top