fbpx
 

Waterfall vs. Agile

Tradycyjne i zwinne metodyki wdrażania systemów IT

Metodyka wdrożeniowa to sposób uporządkowania projektu informatycznego, który umożliwia optymalne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. W przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw niezwykle istotne jest, aby wszelkie aspekty techniczne współgrały z potrzebami biznesowymi zleceniodawcy. W tym celu na przestrzeni lat wyłoniły się dwa przewodnie podejścia metodologiczne: tradycyjne (inaczej: waterfall, metodyka kaskadowa) oraz zwinne (w tym np. framework o nazwie Scrum).

Waterfall

Sednem metodyki waterfall jest szczegółowy plan zakładający sekwencyjną realizację poszczególnych etapów. W modelu kaskadowym fazy projektowe rozumiane są jako następujące po sobie, odrębne czynności. Ze względu na podstawową cechę metodyki tradycyjnej, tj. określony budżet, kluczowym etapem projektu jest sporządzenie szczegółowej specyfikacji wymagań (ang. Software Requirement Specification), w tym listy koniecznych do zrealizowania prac mieszczących się w uzgodnionej obustronnie cenie (fixed price).

waterfall vs agile

Agile

Działania podejmowane w ramach wdrożenia realizowanego w metodyce zwinnej planowane są etapami i na podstawie bieżących doświadczeń użytkowników. Standardowo w ramach każdego z kilkutygodniowych iteracji (tzw. sprintów) dostarczany jest działający fragment (przyrost) systemu. Może być on na bieżąco testowany przez użytkowników końcowych i to nie tylko pod kątem poprawności działania, ale również praktycznego zastosowania podczas realizacji realnych procesów biznesowych. Dzięki temu możliwa jest cykliczna korekta rozwiązań oraz wprowadzanie zmian zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Zleceniodawca ma przy tym pełną swobodę sterowania budżetem oraz zakresem planowanych do wykonania prac poprzez nadawanie im odpowiednich priorytetów. Rozliczenie projektu odbywa się na zasadach Time & Material, co oznacza, że nakłady finansowe ponoszone przez inwestora dotyczą wyłącznie czasu i zasobów poświęconych przy pracy nad wdrożeniem.

 

 

SCRUM-process-diagram

Którą metodykę wybrać?

Kwestia metodyki wdrożenia systemu informatycznego w firmie powinna zostać bardzo dokładnie rozpatrzona. Niezależnie od ostatecznej decyzji nie warto rozpoczynać procesu bez analizy wymagań. Oba podejścia – tradycyjne i zwinne – zakładają precyzyjne zbadanie otoczenia i warunków wewnętrznych determinujących architekturę zamawianego systemu. To, czy prace implementacyjne będą prowadzone z wykorzystaniem metodyki waterfall, czy agile, w większości przypadków zależy od podejścia zleceniodawcy do kwestii jego aktywnego udziału we wdrożeniu. Dysponując swoim czasem, należy zdawać sobie sprawę, że Scrum wymaga stałej komunikacji i współpracy oraz bieżącej weryfikacji wykonanych prac. Dla niektórych firm tak duże zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia stanowi pewną niedogodność. Inni uważają to jednak za główną zaletę podejścia agile. Z doświadczenia eVolpe wynika jednak, że zaangażowanie po stronie zleceniodawcy ma kluczowe znaczenie dla efektywnego wdrożenia.

 

Więcej na temat tego, która metodykę wybrać w naszym e-Booku…

Metodyki wdrażania systemów IT

podejście tradycyjne i zwinne

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close