Szkolenie dla użytkowników MintHCM

  • zwiększ user adoption
  • podnieś rentowność wdrożenia
  • wypróbuj system wraz z zespołem

Obszary systemu objęte szkoleniem:

  • organizacja pracy i środowiska roboczego
  • relacje zewnętrzne i wewnętrzne
  • raportowanie
  • zarządzanie zespołem

Umiejętności, które zdobędziesz:

  • płynne i precyzyjne poruszanie się po systemie oraz jego kastomizacja
  • obsługa wielopoziomowego kalendarza, spotkaniami oraz planowanymi rozmowami telefonicznymi
  • organizacja praz zespołów

Kalkulacja kosztów

Scroll to Top