Glosariusz

Targeting (Targetowanie)

Marketing

Namierzanie osób pasujących do grupy odbiorców (segmentu) i kierowanie do nich właściwego przekazu marketingowego. Wyróżnia się targetowanie: kontekstowe, predykcyjne i na podstawie danych demograficznych odbiorców.

Scroll to Top