Glosariusz

Segmentacja

Marketing

Segmentacja jest strategicznym narzędziem wykorzystywanym w celu podziału bazy klientów na wykluczające się zbiory, którym nadaje się odpowiedni priorytet oraz do których kierowany jest określony przekaz marketingowy. Cztery najpopularniejsze podejścia to segmentacja demograficzna (firmograficzna dla B2B), oparta na potrzebach, behawioralna i wartościowa.

Scroll to Top