Glosariusz

Return on investment (ROI, Zwrot z inwestycji)

MarketingSprzedaż

Zysk finansowy wygenerowany na skutek poniesionego wydatku. ROI wyrażany, jest jako procent lub wskaźnik (zrealizowany zysk finansowy podzielony przez wydatki początkowe).

Scroll to Top