ROI – Return on investment (zwrot z inwestycji)

MarketingSprzedaż

Zysk finansowy wygenerowany na skutek poniesionego wydatku. ROI wyrażany jest jako procent lub wskaźnik (zrealizowany zysk finansowy podzielony przez wydatki początkowe).

Glosariusz

Scroll to Top