Glosariusz

Sprint Review

Proces wdrożenia

Sprint Review to regularne spotkanie w metodyce Scrum, podczas którego zespół prezentuje interesariuszom gotowy rezultat pracy wykonanej w Sprincie, inaczej: prezentacja przyrostu oprogramowania.

Scroll to Top