Sprint Review

Proces wdrożenia

Prezentacja gotowego rezultatu pracy wykonanej w Sprincie, tj. prezentacja funkcjonalności nowego przyrostu oprogramowania.

Glosariusz

Scroll to Top