Sprint (iteracja)

Proces wdrożenia

Zwykle 2-tygodniowy okres, w którym realizowane są prace w celu osiągnięcia kolejnego działającego fragmentu systemu stanowiącego przyrost oprogramowania.

Glosariusz

Scroll to Top