Glosariusz

Sprint Planning

Proces wdrożenia

Spotkanie, podczas którego ustalane są cele Sprintu oraz zakres niezbędnych prac i sposób ich realizacji.

Scroll to Top