Glosariusz

Retrospektywa

Proces wdrożenia

Spotkania służące do podsumowania Sprintu, tj. weryfikacji oraz identyfikacji i uporządkowaniu istotnych elementów, które sprawdziły się w dotychczasowym działaniu oraz takich, które kwalifikują się do usprawnienia w przyszłości.

Scroll to Top