Glosariusz

Fixed Price

Proces wdrożenia

Stała cena za zamówione produkty i/lub usługi.

Sposób rozliczenia rekomendowany dla projektów waterfallowych (tradycyjnych).  Fixed Price nie podlega renegocjacji i należy ją uiścić za dostarczone według zamówienia sprzęty i/lub software. Zwykle określa ją umowa, albo załącznik do umowy, np. dokumentacja oprogramowania z oszacowaniem fixed price.

Scroll to Top