Waterfall (metodyka kaskadowa)

Proces wdrożenia

Waterfall to tradycyjna metodyka realizacji projektów wdrożeniowych.

Jej sednem jest szczegółowy plan zakładający sekwencyjną realizację poszczególnych etapów. W modelu kaskadowym fazy projektowe rozumiane są jako następujące po sobie, odrębne czynności. Ze względu na podstawową cechę metodyki kaskadowej, tj. określony budżet, kluczowym etapem projektu jest sporządzenie szczegółowej specyfikacji wymagań (ang. Software Requirement Specification), w tym listy koniecznych do zrealizowania prac mieszczących się w uzgodnionej obustronnie cenie (Fixed Price).

Glosariusz

Scroll to Top