Glosariusz

Waterfall (Metodyka kaskadowa)

Proces wdrożenia

Tradycyjna metodyka realizacji projektów wdrożeniowych.

Jej sednem jest szczegółowy plan zakładający sekwencyjną realizację poszczególnych etapów. W modelu kaskadowym fazy projektowe rozumiane są jako następujące po sobie, odrębne czynności. Ze względu na podstawową cechę metodyki kaskadowej, tj. określony budżet, kluczowym etapem projektu jest sporządzenie szczegółowej specyfikacji wymagań (ang. Software Requirement Specification), w tym listy koniecznych do zrealizowania prac mieszczących się w uzgodnionej obustronnie cenie (Fixed Price).

Scroll to Top