Workflow

Technologia

Seria/sekwencja zadań, zdarzeń, interakcji, czynności niezbędnych do ukończenia procesu.

Glosariusz

Scroll to Top