Value Proposition

Marketing

Wartość (lub korzyść), którą towar lub usługa oferuje potencjalnym konsumentom.

Glosariusz

Scroll to Top