Glosariusz

Umowa wdrożeniowa

Proces wdrożenia

Dokument, na podstawie którego wykonawca dokonuje wdrożenia określonego systemu w środowisku informatycznym, czemu często towarzyszą szkolenia pracowników, migracja danych i produkcyjne uruchomienie systemu.

Scroll to Top