Glosariusz

SQL injection

Technologia

Rodzaj ataku komputerowego, w którym atakujący wykorzystuje nieodpowiednie lub niewystarczające zabezpieczenia w aplikacji internetowej, aby wstrzyknąć złośliwy kod SQL do zapytania bazy danych.

Scroll to Top