Software Requirements Specification (SRS)

Proces wdrożenia

to dokument zawierający wszystkie zidentyfikowane wymagania wobec powstającego oprogramowania. Stanowi odbicie planowanej architektury systemu i może być uzupełniany o informacje dotyczące sposobu zrealizowania rozpoznanych potrzeb.

Glosariusz

Scroll to Top