Glosariusz

Software Requirements Specification (SRS)

Proces wdrożenia

Dokument zawierający wszystkie zidentyfikowane wymagania wobec powstającego oprogramowania. Stanowi odbicie planowanej architektury systemu i może być uzupełniany o informacje dotyczące sposobu zrealizowania rozpoznanych potrzeb.

Scroll to Top