Glosariusz

Service Level Agreement (SLA)

Proces wdrożenia

Umowa utrzymania i systematycznego poprawiania poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników.

Scroll to Top