Glosariusz

RODO (GDPR)

Technologia

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o przepływie danych osobowych.

Scroll to Top