Refinement

Proces wdrożenia

Spotkanie, podczas którego omawiane są nowe wymagania odnośnie systemu.

Glosariusz

Scroll to Top