Glosariusz

Prompt

Technologia

Krótka sekwencja tekstu lub polecenia, które jest używane do komunikacji z modelami językowymi. Jest to rodzaj wejścia, które użytkownik dostarcza modelowi, aby uzyskać pożądane odpowiedzi lub wyniki. Prompt powinien określać temat, pytanie lub polecenie, na które użytkownik oczekuje odpowiedzi.

Scroll to Top