Product Owner (Koordynator projektu)

Proces wdrożenia

Osoba, która ściśle współpracuje z zespołem deweloperskim podczas wytwarzania oprogramowania i reprezentuje interesy klienta.

Glosariusz

Scroll to Top