Product Backlog

Proces wdrożenia

Uporządkowana według priorytetu lista wymagań dotyczących powstającego oprogramowania.

Glosariusz

Scroll to Top