Glosariusz

Product Backlog

Proces wdrożenia

Uporządkowana według priorytetu lista wymagań dotyczących powstającego oprogramowania.

Scroll to Top