Glosariusz

Platform as a Service (PaaS)

Technologia

Model usługi chmurowej skierowany głównie do programistów. Polega na udostępnieniu im wirtualnego środowiska pracy.

Scroll to Top