Glosariusz

On-Premise (chmura prywatna)

Technologia

On-Premise to „tradycyjny” model hostingu. Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta, która pozostaje jego wyłączną własnością. Do klienta należy również utrzymanie całego niezbędnego sprzętu.

Scroll to Top