Glosariusz

Object-Relational Mapping (ORM)

Technologia

Sposób odwzorowania obiektowej architektury systemu informatycznego na bazę danych o relacyjnym charakterze. Implementacja takiego odwzorowania stosowana jest m.in w przypadku, gdy tworzony system oparty jest na podejściu obiektowym, a system bazy danych operuje na relacjach. Z ORM związany jest szereg problemów wydajnościowych.

Scroll to Top