Glosariusz

Least Privilege Principle

Technologia

Least Privilege Principle (zasada najmniejszych uprawnień) – zasada bezpieczeństwa informatycznego, zgodnie z którą użytkownik lub proces otrzymuje tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonania określonych zadań lub operacji, minimalizując tym samym ryzyko nadużyć, ataków oraz potencjalnych szkód w systemie.

Scroll to Top