Glosariusz

Least Privilege Principle

Technologia

Koncept w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, który mówi o tym, że każda jednostka – użytkownik, program lub proces – powinna mieć przydzielone tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania swojej pracy. Oznacza to, że żadna jednostka nie powinna posiadać większych uprawnień, niż są wymagane do realizacji jej zadań.

Scroll to Top