Glosariusz

Large Language Model (LLM)

Technologia

Duży model językowy składający się z sieci neuronowej z wieloma parametrami, wytrenowany na dużych ilościach nieoznakowanego tekstu przy użyciu uczenia samonadzorowanego lub uczenia częściowo nadzorowanego.

Scroll to Top